Stefan Löfvens trygga agerande inger förtroende

Monica Haider (S) ,
Stefan Löfven valde att behålla Peter Hultqvist som försvarsminister.
Foto:Erik Simander/TT
Stefan Löfven valde att behålla Peter Hultqvist som försvarsminister.

I förra veckans mycket upptrissade läge behöll statsministern lugnet. Högerpartierna valde att inte invänta KU-granskningen av IT-haveriet på Transportstyrelsen, utan riktade i stället misstroendeförklaringar mot tre ministrar. I denna situation stod Stefan Löfven för eftertänksamhet och klokskap, skriver Monica Haider (S), riksdagsledamot från Eneryda.

Ansvarsfrågan kring IT-haveriet var inte ens klarlagd - ett haveri vars process inleddes under den borgerliga regeringen - men trots det valde M, SD, C, L och KD att föregå Konstitutionsutskottets granskning och rikta misstroende emot tre statsråd.

Detta är jag mycket kritisk till. Konstitutionella verktyg bör inte användas förhastat och lättvindigt, eller för kortsiktigt taktiserande.

När det hände valde Stefan Löfven i sin tur att lugna ner läget och reda ut situationen genom att göra en regeringsombildning. Två av statsråden som hade fått misstroende riktade emot sig, Anders Ygeman och Anna Johansson, bad om att få entledigas, vilket statsministern beviljade.

Men Stefan Löfven valde samtidigt att behålla Peter Hultqvist som försvarsminister, med motiveringen att han inte har med ansvarsfrågan att göra. Det var helt rätt agerat.

Att oppositionen ens riktade ett misstroende emot Hultqvist tyder på ett försök att utnyttja situationen för att få bort ett duktigt och omtyckt statsråd. Det rimliga vore därför att dra tillbaka misstroendet emot honom och invänta KU:s utlåtande.

Stefan Löfven presenterade samtidigt två nya statsråd. Heléne Fritzon blir ny migrationsminister och Tomas Eneroth blir ny infrastrukturminister. Tomas lämnar därmed sitt uppdrag som gruppledare för riksdagsgruppen, ett uppdrag som han utfört på ett utmärkt sätt. Jag känner en enorm glädje över hans utnämning och vet att han kommer att göra ett strålande jobb.

Jag är också glad och stolt över att vi har en statsminister som ser till landets bästa och förhindrade ett krisläge. Dessutom blir det tydligt att Stefan Löfven främst av allt är intresserad av att få fortsätta arbetet med samhällsbygget, så det ska vi också göra. Vår prioritering är tydlig: jobben, skolan och omsorgen.

Monica Haider (S)

Riksdagsledamot