Svenskt kött är en lika stor miljöbov

Replik Artikeln publicerades

Thomas Magnusson, lantbrukare i Rinkaby, skriver den 29 mars att svenskt kött är mer klimatsmart än utländskt kött och framställer svenskt kött som bra för miljön. Magnusson saknar faktastöd för påståendena. Svenskt kött är lika klimatskadligt som annat EU-kött och orsakar enorma miljöskador.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött totalt ungefär 26 kilo växthusgaser per kilo konsumerat kött i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel.

Ingen skillnad mellan svenskt nötkött och annat EU-kött görs. Men väljer konsumenten i stället att äta proteinrika bönor blir utsläppen endast 0,7 kilo. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa svenskt nötkött.

I dag är utsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion omkring 1,8 ton koldioxidekvivalenter per år och 75 procent av de utsläppen kommer från kött och mejerikonsumtion, enligt Naturvårdsverkets rapport "Hållbara konsumtionsmönster".

Om Sverige ska kunna pressa ner de årliga växthusgasutsläppen per person från maten till globalt hållbara 0,3 ton år 2050 krävs en proteinväxling från animalier till bönor.

FN:s rapport Livestock’s Long Shadow pekar ut djurhållningen som en av de största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Djurhållning toppar listan före bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, överutnyttjande av vattenresurser, försurning och luftföroreningar.

I stället för att bekämpa omställningen till ett hållbart jordbruk bör Thomas Magnusson bejaka utvecklingen mot en växtbaserad miljövänlig matproduktion.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag