Sverige och NATO

Debatt Artikeln publicerades
Att stå utanför Nato minskar risken för en attack på Sverige, menar Ingemar Haraldsson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Att stå utanför Nato minskar risken för en attack på Sverige, menar Ingemar Haraldsson.

Ett svenskt samarbete med NATO anses av många som värdefullt. Alliansen vill till och med att vi ansluter oss till NATO. Då borde för- och nackdelar redovisas. Vilka skäl talar för ett samarbete med NATO?

Viktigaste skälet är att vi kunde få stöd från NATO vid en militär konflikt med Ryssland. Finns denna risk? Att Ryssland skulle angripa ett EU-land framstår som orimligt. De har minskat (!) sina försvarsanslag så att de bara har 3,8 % av världens militärutgifter, mindre än Frankrike. USA har 35 %. Ett ryskt angrepp på ett EU-land vore nog ett nationellt självmord. Och om Sverige klippte alla band till NATO skulle Ryssland inte ha något som helst att vinna på att angripa oss. Ingen statsledare vid sina sinnens fulla bruk angriper en annan stat om de inget har att vinna på det. Höll vi oss utanför NATO skulle ett ryskt militärt angrepp på Sverige helt kunna uteslutas. Ingen makt hotar oss militärt.

Kulturellt sett står vi närmast Västeuropa och USA, men ett militärt samarbete är något helt annat. USA och Storbritannien angrep Irak och Libyen, vilket orsakade stora katastrofer och en stor del av den flyktingström som vi nu har att tampas med. Därför bör vi inte liera oss med dem. Inte bara majoriteten inom S utan också majoriteten av svenska folket vill se Sverige alliansfritt. Både förre försvarsminister Thage G. Pettersson (S) och förre utrikesminister Hans Blix (L) är emot ett medlemskap i NATO och för alliansfrihet.

De inbillade hoten borde vi bortse från men det finns verkliga hot som vi måste bemöta. Det visar terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm och i mångdubbel större skala i Paris. Även cyberattacker bör vi värja oss emot. Här är det förebyggande arbetet viktigast. Militärt försvar är här verkningslöst.

Vi bör anpassa försvaret till de verkliga hoten och liksom Ryssland minska anslagen till krigsmakten. Världsläget har försämrats avsevärt, även om inget hot riktas mot just oss. Därför bör vi sträva efter att minska spänningar och visa på fredliga lösningar. Det gör vi genom att avsäga vi oss allt samarbete med NATO. Då minskar spänningen i Östersjöområdet samtidigt som vår säkerhet ökar. Sverige bör också ratificera avtalet om förbud mot kärnvapen, som vår utrikesminister arbetat för i FN. Och mycket mer kan vi göra.

Kronoberg för Fred och Alliansfrihet genom Ingemar Haraldsson, Växjö