Tjernobyl och rennäringen

Börje Svensson

Lars Carlsson skriver i ett insändarsvar till mig den 13 april att vindkraften negativt påverkar rennäringen. Det stämmer säkert i en del fall, men då glömmer han Tjernobyl som hotade att slå ut hela den svenska rennäringen.

Hade man inte kraftigt höjt bequerelhalten för godtagbart renkött hade ännu större mängder renkött fått kasseras. Strålande tider för oss konsumenter.

Ett vindkraftverk som står fel vad beträffar fågelsträck och renförflyttningar går att plocka ned och sätta upp på ett annat ställe, men försök att samla ihop radioaktiva utsläpp från ett havererande kärnkraftverk och bevaka till exempel cesiumhalten i åtminstone 30 år.

I Ryssland finns fortfarande gamla verk av Tjernobyltyp i gång och inte blir de säkrare med åren.