Tryggare skola viktigare än ett glashus

Insändare Artikeln publicerades

Ett glashus eller en bättre och tryggare skola? För mig är valet självklart.

Den 2 november hade Växjö kommun en utbildning vid Pär Lagerqvistskolan för rastfaddrar som är verksamma vid kommunens låg- och mellanstadieskolor. Vid detta tillfälle delgavs deltagarna resultatet av rastfadderenkäten som gjordes under vårterminen 2017.

Under denna period var kommunens cirka 240 rastfaddrar verksamma i skolan med cirka 10 000 timmar och som under ett läsår blir cirka 20 000 timmar. Denna grupp är ett värdefullt komplement till skolans i dag knappa resurser.

Uppdraget som rastfadder är roligt, positivt, att vi behövs även i det lilla. Det är meningsfullt och stimulerande att skapa trygghet på skolgården, att vara en hjälp på lektioner. Det behövs rastfaddrar.

Det kan också konstateras att klimatet blivit hårdare på skolorna. Respekten och mobbing mellan elever är inte alls bra. Elevernas respekt mot lärare och andra vuxna har försämrats de senaste åren. Här behövs stora resurser för att det ska bli en tryggare skola.

Jag som rastfadder tycker att politikerna, speciellt ni som har ansvar för skolan, borde hänga med oss ideellt arbetande rastfaddrar ett par veckor och då få en verklighetsbild av skolan. Detta skulle kunna bidra till att ni kan ta bra beslut som gagnar skolan i framtiden.

Vilket är viktigast? Ett bygge av glas eller en betydligt bättre skola? För mig är skolan första prioritet.

Kjell Johansson, rastfadder i tio år