Utan invandring havererar vården

Replik Artikeln publicerades

I Smålandsposten 7/7 påstår sex sverigedemokrater i Region Kronoberg att köerna i vården till stor del beror på ”den enorma asylinvandringen”. Det finns inga belägg för det, skriver Bengt Järhult, distriktsläkare,

Det är landstingen som i huvudsak finansierar sjukvården (ansvariga för köer), staten flyktingmottagandet. Asylsökande har bara rätt till vård som inte kan anstå. De kan inte ställas i kö för planerade operationer eller annan utredning.

Tvärtom skulle en stor del av äldreomsorgen och sjukvården haverera om vi inte hade personal som kommit till Sverige som flyktingar eller som arbetskraftinvandrat. Läkare, sköterskor, undersköterskor och lokalvårdare bidrar till en god vård för alla i Sverige. Eftersom Sverigedemokraterna bekymrar sig för vårdköerna borde de vara tacksamma för att invandrare säkrar svensk välfärd och hjälper till att beta av köer. Detta blir än mer aktuellt närmaste decennierna då arbetskraftsbehovet i vården är enormt. Välkomna alla som vill jobba i vården!

Men visst är köer ett problem men orsaken till dem är många, bland annat brist på utbildad personal. Jag kan hålla med skribenterna om att samhället för länge sedan borde ha satsat mer på vårdens fotfolk, bättre löner och arbetsförhållanden. Men det kostar mycket pengar och är oförenligt med sänkta skatter, särskilt för de som tjänar bra. Jag kan också hålla med om att effektiviseringar kan göras, bland annat i byråkratin som växt ohämmat i landstingen, och att professionen själv i mycket högre utsträckning skulle styra vården. Men besparingar på administratörer räcker inte på långt när för att ge de många vårdanställda rejält bättre villkor.

Skribenterna vill först och främst att ”vi ska sluta med att ge illegala invandrare fri tillgång för 50 kronor till den svenska vården och tandvården”. Regionpolitiker borde veta att gömda flyktingar inte har fri tillgång till vården utan bara sådan akut vård som inte kan anstå.

Läkaretiken säger att vård ska ges oberoende av personlig bakgrund och betalningsförmåga. Läkarförbundet har länge krävt att alla som visats i Sverige ska kunna söka akutvård utan för stora ekonomiska hinder. Det är ett utslag av medmänsklighet, samma grundläggande värdering som hela vården bygger på. Står man inte politiskt för den värderingen kommer snart resten av allmän, lika sjukvård ryka sin kos. Kostnaderna för vårdbesök av gömda flyktingar är mycket liten men en klok investering för att förhindra att smitta sprids i samhället, medicinska komplikationer för enskilda tillstöter och att mödra- och barnavård kan ges. Barn far ofta illa av egen eller vårdnadshavares sjukdom och är oskyldiga till föräldrarnas beslut att stanna i Sverige utifrån rädsla att återvända till krigshärdar.

Bengt Järhult, distriktsläkare, Ryd