Utevistelser viktiga för äldres hälsa

Debatt Artikeln publicerades

Miljöpartiet kommer fortsätta arbetet med att alla våra äldre ska få stora möjligheter till stimulerande och utvecklande aktiviteter, till social samvaro och utomhusvistelser, skriver Gunnel Jansson.

Möjligheter till stimulerande och utvecklande aktiviteter, till social samvaro och utomhusvistelser är betydelsefulla för äldres hälsa, skriver Gunnel Jansson.
Foto: Martina Holmberg / TT
Möjligheter till stimulerande och utvecklande aktiviteter, till social samvaro och utomhusvistelser är betydelsefulla för äldres hälsa, skriver Gunnel Jansson.

Nu är våren här. Vi vill alla känna doften av grönskan, lyssna till fåglarna och se deras vårbrådska, känna solens värme, uppleva det nya ljuset. Alla mår vi bra av det och då behöver vi ha möjlighet att komma ut.

För de flesta av oss är det lätt att ta en promenad eller bara att slå oss ned på en bänk och njuta. Men det är minst lika viktigt att vistas utomhus för alla äldre som inte har så lätt för att gå ut själva. För dem som inte kan komma så långt iväg är det dessutom betydelsefullt att det finns trivsamma och stimulerande naturmiljöer i närheten.

Miljöpartiet har i omsorgsnämnden fått igenom att Växjö kommuns särskilda boenden ska ha vackra trädgårdar som ger både de äldre och personalen sköna, stimulerande och hälsosamma utevistelser.

Tack vare Miljöpartiet har det också beslutats om Utevistelsens år 2018. Detta innebär att det blir mer fokus på utevistelsernas betydelse för de äldre vilket i sin tur innebär att fler får möjlighet att komma ut, både de som bor på våra särskilda boenden och de som bor i ordinärt boende.

I den senaste brukarundersökningen var endast 68 procent av omsorgstagarna på kommunens särskilda boenden nöjda med möjligheterna att komma ut, det kan nu förbättras för fler. Det är också viktigt att inte bara vistas utomhus på sommarhalvåret. Även på vinterhalvåret behöver vi alla, för både den psykiska och fysiska hälsan, det lilla solljus som finns och den friska luften. Ingen ska dock komma ut mot sin vilja, naturligtvis.

Att få delta i aktiviteter som man trivs med, som är stimulerande och som ger ett socialt sammanhang är också viktigt för hälsan och välmåendet. Regeringen har beslutat om stimulansmedel som kommunerna kan ansöka om och dessa medel ska bland annat gå till olika aktiviteter för omsorgstagare.

2017 fick Växjö kommun 16 miljoner och vi har ansökt om samma summa för i år. Tack vare dessa pengar har det anordnats betydligt fler aktiviteter som bakning, tidningsläsning, promenader och sångstunder.

Wilhelmina Hoffman, geriatriker och vd för Svenskt Demenscentrum, säger i Dagens samhälle nr 9, 2018, bland annat att den som ”löper genetisk risk att drabbas av demens kan skjuta upp insjuknandet med hjälp av en allmänt hälsosam livsstil med fysisk aktivitet och bra matvanor.” Hon anser också att ett socialt liv är betydelsefullt och att ensamhet kan göra mycket skada. Här är alltså något exempel på hur mycket det betyder med både utomhusvistelser och sociala aktiviteter.

Alla våra äldre, både de som bor i särskilt boende och i ordinärt boende, behöver få stora möjligheter till stimulerande och utvecklande aktiviteter, till social samvaro och utomhusvistelser både med och utan fysisk aktivitet. Detta har vi i Miljöpartiet arbetat för och kommer att fortsätta att förbättra ytterligare.

Gunnel Jansson, Miljöpartiet de Gröna, ledamot i omsorgsnämnden