Vänsterpartiet: Nytt kommunhus behövs inte nu

Växjö Artikeln publicerades

Den styrande alliansen i Växjö vill bygga nytt kommunhus vid stationen. Argumentet för ett bygge har varit priset, att det inte blir dyrare än att behålla det gamla. Vänsterpartiet har en annan syn.

Vänsterpartiet i Växjö anser att det nuvarande kommunhuset duger gott i minst tio år till.
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Vänsterpartiet i Växjö anser att det nuvarande kommunhuset duger gott i minst tio år till.

Vi anser att nuvarande kommunhus duger gott i minst 10 år till och vi anser att kommunens resurser ska användas till skola, vård och omsorg före nya glashus på Norra Stationsområdet. Det är dessutom nya billiga bostäder som behövs i hela kommunen de närmaste åren inte nya skrytbyggen.

Ett nytt kommunhus kostar 635 miljoner kronor vilket påstås ge en årlig kostnad, en hyra på 35 miljoner kronor. Det ska jämföras med kostnaden för att hyra dagens kommunhus 19,5 miljoner kronor. Skillnaden är alltså drygt 15 miljoner. I minst 10 år kan alltså kommunen ”spara in” 15 miljoner årligen och skapa möjliga förbättringar i till exempel alla skolor i kommunen. Under 10 år kan alltså 150 miljoner kronor användas till kärnverksamhet i stället för nya kontorslokaler.

Vi anser att det är kapitalförstöring att riva ett väl fungerande kommunhus även om det har vissa brister.

Dagens kommunhus fick en ny entré för några år sedan. Pris ca 40 miljoner. Onödigt om huset ska byggas om/rivas och bli bostäder. Vi anser att det är kapitalförstöring att riva ett väl fungerande kommunhus även om det har vissa brister. Fortsatt nödvändigt underhåll i minst 10 år föreslår vi och den kostnaden ingår i dagens hyra på 19,5 miljoner. Under de 10 åren kan ett nytt kommunhus (inte bara ett stadshus!) planeras på ett seriöst sätt både vad gäller placering och utformning av olika funktioner.

Just nu är det högkonjunktur för byggbolagen. Byggpriserna är höga och blir ännu högre om kommunen investerar 635 miljoner i ett nytt kommunhus i närtid. Kontorshuset tränger undan bostadsbyggandet i Växjö kommun. Vänta hellre till nästa lågkonjunktur för denna stora kommunala investering. Då behövs byggjobben och då är priserna lägre.

Den moderatledda alliansen i Växjö har lagt en budget för 2018 som innehåller en reavinst på 70 miljoner kronor från försäljningen av nuvarande kommunhus. Det är spekulation vad gäller priset men det allra värsta här är att alliansen tänker använda pengarna till ren drift, till löpande utgifter i den kommunala verksamheten. En seriös politik vore i stället att investera eller betala av på lån.

Med lite sans och balans väntar Växjö kommun med att bygga nytt kommunhus!

Carin Högstedt, Eva-Britt Svensson, Örjan Mossberg, Ann-Christin Eriksson, Ylva Jönsson, Håkan Frizén

Västerpartiets fullmäktigegrupp