Var finns politikernas fingertoppskänsla?

Insändare Artikeln publicerades

Att nämna Simhallen i samma andetag som Strandbjörkshallen, kan kanske för många ses som förmätet. Men faciliteterna har ändock flera likheter. Båda är oslagbara pärlor vid Växjösjön.

En simhall utan äventyrsbad är i dag otänkbart, anser Åke Sandblom.
En simhall utan äventyrsbad är i dag otänkbart, anser Åke Sandblom.

De är som två oskiljaktiga syskon, som blickar bort mot varandra över Växjösjöns vackra vattenspegel. Båda har blivit "ett andra hem" för tusentals Växjöbor genom åren. Båda på sitt sätt arkitektoniska mästerverk, som mycket väl smälter in i den omgivande vackra miljön. Det andas kultur lång väg. Skilj inte syskonen åt.

Att en av dessa kulturbärare snart har skattat åt förgängligheten på grund av några kommunala tjänstemäns och politikers penndrag och agerande är oförskämt. Alla mått av reson och sans saknas. Var finns fingertoppskänslan? Var finns prestigelösheten? Var finns empatin - förmågan att lyssna och ta hänsyn till människornas, kommuninnevånarnas viljeinriktning?

Se verkligheten och lev därefter.

Det ena politiska partiet efter det andra har kommit till insikt och ändrat sin ståndpunkt. Endast Socialdemokraterna har stått på fast mark från början och hållit fast vid att vår fina simhall ska leva vidare. Att byta ståndpunkt i detta läget hedrar Vänsterpartiet och Liberalerna. Det visar på prestigelöshet och verklighetsförankring. De andra bör följa efter.

På tal om den aktuella kalkylen. Har hänsyn tagits till äventyrsbadet? Det byggdes i anslutning till simhallen för inte allt för många år sen.

Hur stora intäkter inbringar det? Hur många miljoner kostade det? Vad kostar det att bygga ett nytt dylikt? Kanske dubbelt upp av vad det kostade för femton år sen?

Äventyrsbadet tillkom som ett komplement till simhallen. För att tillfredsställa en stor kundgrupps behov (barnens). Vidare fanns trycket på Växjö stad. Alla städer med självaktning skulle ha ett äventyrsbad. Många var skeptiska till bygget, minns jag.

En simhall utan äventyrsbad är i dag otänkbart. Rent ekonomiskt är äventyrsbadet anläggningens draglok under hela sommaren, då den konventionella simhallen i det närmaste ligger öde. Jag vet för jag besöker den varje dag.

Att mötas av en nära nog full parkeringsplats och sen komma in i en nästan tom simhall blir förvirrande. Var finns folket? Jo i äventyrsbadet. Massor av föräldrar med barn - ej sällan turister - betalar gladeligen cirka 300 kronor för att tillbringa dagen där. Och besöken blir oftast återkommande. Äventyrsbadet är en ekonomisk mjölkko för simhallen. Utan den hade simhallen troligen fått stänga sommartid. Har politiker och tjänstemän räknat med detta i sina kalkyler? Det framgår inte av vad som publicerats för allmänheten i varje fall. Ja, massor av frågetecken kvarstår. Varför låta kalkylen vara ett "heligt" instrument för att få igenom sin vilja till varje pris.

Låt i varje fall de olika alternativen vara likvärdiga. Lägg på kostnaden för ett nytt äventyrsbad till den planerade och se var det slutar.

Åke Sandblom