Våra pensionärers framtid

Kronoberg Artikeln publicerades

Allt fler lever längre och har en mer givande ålderdom vilket vi verkligen kan glädjas över. Praktisk politik handlar mycket om att prioritera, vissa partier vill skänka bort skattemedel för att bekosta elcyklar till de som redan har det bra ekonomiskt. Vi vill hellre se helheten och använda insatserna där de behövs bäst.

Som ekonomiskt utsatta räknas andelen av befolkningen som har en inkomst under 60 procent av medianinkomsten. Enligt EU:s definition är det gränsen för att vara i risk för fattigdom. SammanIagt i Sverige beräknas 328.000 pensionärer leva under denna gränsen, närmare 70% av dessa är kvinnor. I vårt läns kommuner varierar det från 13,5% till över 27% av pensionärerna som befinner sig under fattigdomsgränsen. De pensionärer som har den lägsta pensionen kallas garantipensionärer, de har en minimal pension och lever på marginalen.

Första gången jag hörde talas om fattigpensionärer var i samband med att kyrkan förra julen delade ut matpåsar till behövande pensionärer i Växjö, något jag inte trodde behövdes i vårt samhälle. Alla människor är unika, som garantipensionär kan man ha drabbats av sjukdom eller arbetsskada, många har arbetat hemma och tagit hand om sina barns uppväxt och alla har bidragit till att bygga upp vårt samhälle. Bristen på pengar som pensionärer gör att de tvingas spara in på livsnödvändigheter som mat, läkarbesök eller mediciner med en sämre hälsa som följd.

Det är ett stort värde i att kunna leva på sin pension istället för på bidrag, det ger bättre självkänsla, trygghet och framtidstro. Jag har lämnat in en motion till Kristdemokraternas riksting om att vi skall verka för att höja garantipensionen. Växjöavdelningen och länets Kristdemokrater har tillstyrkt motionen. Om den antas på rikstinget i oktober kommer detta sannolikt bli en av de viktigaste punkterna på listan över vad vi Kristdemokrater vill göra för landets pensionärer och äldre.

Det är bättre om man kan leva på sin pension än att tvingas söka bidrag för att klara sig. Vi kristdemokrater vill helt ta bort pensionärsskatten så att inte pensionärer skall betala mer skatt än andra. För att hjälpa de med sämre ekonomi vill vi höja bostadstillägget och efter rikstinget förhoppningsvis också höja garantipensionen!

Kaj-Mikael Petersson, Kristdemokraterna