Växjö behöver ett nytt stadshus

Insändare Artikeln publicerades

En stads centrum speglar mycket väl stadens visioner och vilja att utvecklas. Byggandet av det nya stadshuset spelar en avgörande roll för att kunna få fler inflyttare till Växjö - därmed ny arbetskraft och nya skattebetalare. Fler människor och nya verksamheter i centrum kommer att starkt bidra till detta.

I dag råder stor brist på arbetskraft i Växjö, främst vid de framgångsrika IT- och dataföretagen. Något av dem har fått öppna en filial i Linköping, där det utbildas civilingenjörer, vilket olyckligtvis inte sker vid Linnéuniversitetet, som saknar examensrätten.

Dessa nyanställda ingenjörer föredrar att stanna i Linköping och på andra orter, främst beroende på Växjös storhet. För att steg för steg komma från den ”lilla staden” behövs ett stadshus i centrum, som samtidigt genererar nya bostäder, restauranger och andra verksamheter.

En folkomrösning?

I och för sig ett sympatiskt förslag. Men den blir endast rådgivande och ett ”jippo”.

Våra politiker är valda av oss Växjöbor för att representera oss under fyra år. Vi har delegerat ansvaret till dem. Sådan är demokratin.

Våra skattepengar?

I Smålandspostens insändarartiklar om stadshuset finns ibland rena faktafel, till exempel:

•”Kommunens pengar kan i stället användas till sjukvården.”

Kommentar: Denna utgift finansieras inte av kommunen utan från en annan kassa, Region Kronobergs.

• ”Kommunens pengar kan i stället användas till polisen.”

Kommentar: Polisen finansieras inte av kommunen utan från statens kassa.

Växjö kommuns skolor?

Ja, skolverksamhetens kostnader tas från kommunens kassa. Men det blir mycket knepigt att diskutera då en utgiftspost ställs mot en annan. Ett stadshus hindrar inte en nödvändig utveckling av skolorna. Det är en prioriteringsfråga för kommunpolitikerna, vilka också utlovat en satsning på skolområdet efter Växjös skrala placeringar på olika rankinglistor.

Viktigt för en ökad kommunkassa blir då nyinflyttade skattebetalare som direkt börjar arbeta i Växjö.

Ja, det är våra kommunpolitikers uppgifter att ytterst ta ställning till frågorna ovan.

Ulf Rosén, Växjöbo