Vi jobbar för att gynna skogens mångfald

Replik Artikeln publicerades

Vi upplyser alla skogsägare att sköta sina skogar så att mångfalden gynnas i kombination med ett produktivt brukande, skriver Jerker Bergdahl på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens konsulenter lägger varje dag en stor del av sin tid på rådgivning till landets skogsägare och där är miljöhänsynen förstås en viktig del, skriver Jerker Bergdahl.
Foto: ROBERT GRANSTR÷M / TT
Skogsstyrelsens konsulenter lägger varje dag en stor del av sin tid på rådgivning till landets skogsägare och där är miljöhänsynen förstås en viktig del, skriver Jerker Bergdahl.

Skogen har debatterats flitigt i Smålandsposten på senare tid. Som så ofta handlar det om den svåra balansgången att få en lönsam och effektiv produktion, samtidigt som vi vill bevara, utveckla och skydda höga naturvärden. Precis som Lennart Turesson skriver i sin replik i Smålandsposten 24 april, är det inget lätt uppdrag att hantera den här balansen utifrån de uppdrag vi får från riksdag och regering.

I repliken framförs åsikten att Skogsstyrelsen borde upplysa alla skogsägare att sköta sina skogar så att mångfalden gynnas i kombination med ett produktivt brukande. Vi kan förstås hela tiden bli bättre, men Skogsstyrelsen gör detta.

Våra konsulenter lägger varje dag en stor del av sin tid på rådgivning till landets skogsägare och där är miljöhänsynen förstås en viktig del. Vi har samråd med enskilda skogsägare och arrangerar många skogsträffar över hela landet. Tillsammans med skogsbruket har vi tagit fram handfasta instruktioner för hur skogsägaren konkret kan ta miljöhänsyn vid skogsbruk. Vi har tillsyn i skogen där dialogen med skogsägaren är viktig och vi följer upp miljöhänsynen regelbundet. Det är bara några exempel.

Redan 2010 införde vi en ny metod i Kronobergs län som vi kallar Komet och som sedan spritt sig nationellt. Där får skogsägaren information om naturvärden och får sedan själv föreslå områden som kan skyddas formellt och därmed ge rätt till ersättning på 125 procent av skogens värde.

I referensgruppen som finns knuten till Komet finns representanter från länsstyrelse, skogsbruk, ideella naturvården och LRF. Tillsammans med en rad aktörer var vi också först ut i landet med att ta fram en regional skogsstrategi. I den är miljöhänsynen en viktig del, hand i hand med åtgärder för att effektivisera produktionen.

Vi förstår att det kan upplevas som att vi ibland lyssnar för mycket på antingen skogsbruket eller miljörörelsen. Men Skogsstyrelsen har en bred samverkan med en rad aktörer och intressen kring skogsbruk eftersom alla aktörer, däribland vi själva, behöver det för att bli bättre och fatta klokare beslut.

På så sätt hoppas vi kunna bidra till en effektivare skogsproduktion för att till exempel producera bioenergi nog mycket för att kunna övergå till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt som vi ökar miljöhänsynen i skogen. Nej, det är ingen lätt uppgift, Lennart. Men vi tror det är möjligt.

Jerker Bergdahl, distriktschef Kronoberg, Skogsstyrelsen