Vi kräver svensk alliansfrihet

Replik Artikeln publicerades

Det är bra att Sveriges regering, och Björn Svensson (M), påtalar att den USA-ledda insatsen saknar stöd i internationell rätt och bryter mot FN-stadgan. Det är däremot oroande när den svenska regeringen samtidigt visar förståelse för USA:s, Frankrikes och Englands motiv.

Foto: Vadim Ghirda

Björn Svensson beskyller, i ett debattsvar den 3 maj, Kronoberg för Fred och Alliansfrihet (KFA) för ensidighet. Vi kräver svensk alliansfrihet, och den enda militärallians någon har föreslagit är med NATO. Givetvis är vi också emot allians med Ryssland, men vem har föreslagit det?

Vidare påstår Björn Svensson att Ryssland genom veto stoppat olika FN-resolutioner. Man bör nog veta att när USA och andra NATO-länder vill att FN fördömer, är det hela tiden Syriens lagliga regering man pekar ut, inte IS, Al-Qaida och andra terrororganisationer. Att Syrien skulle ligga bakom gasattacken har inte bevisats och betvivlas dessutom av både engelska och amerikanska experter. I väntan på bevis är det inte fel med veto. Syriens regim är den av FN, och Sverige, erkända lagliga regimen och den har enligt FN-stadgan rätt att ta hjälp för att skydda sitt land mot utländska terrorgrupper.

När Aleppo befriades från IS fanns en svensk på plats, fredsforskaren och fd medlaren Jan Öberg. Han kunde bevittna att de var tacksamma över befrielsen. Det är ofrånkomligt att civila drabbas, där liksom i Mosul, som befriades från IS med amerikanskt stöd. Det är tyvärr priset man får betala för militära insatser.

Vi i KFA fördömer de som startat krig, som USA och England mot Irak, NATO-länder mot Libyen och USA (och tidigare Sovjet) mot Afghanistan. Eller som i Syrien där olika islamistgrupper, oftast utländska, för krig med stöd av bland annat Saudiarabien, Qatar, Turkiet och USA. Ofta strider dessa grupper mot varandra vilket gjort att Natoländerna USA och Turkiet nu står på olika sidor. Men alla krigar de mot Syrien och detta fördömer vi.

Kronoberg för fred och alliansfrihet, Ulf Nilsson