Vi måste förändra skogs- och jordbruket

Insändare Artikeln publicerades

Från klimat- och miljöforskare världen över får vi samstämmiga larm och varningar om vår livsmiljö. I stort sett alla jordens hav är mer eller mindre nerskräpade och livsmiljöer dör.

Foto: Bertil Ericson / TT

Vårt närmaste hav Östersjön är ett av jordens mest förstörda, med höga halter av olika miljögifter och vi varnas att äta fisken därifrån. Av Sveriges landareal består 70 procent av skog och vårt industriella skogsbruk med dess vinstintresse påverkar miljön negativt framför allt för skogens alla djur och växter.

Många forskare varnar för ökande trädplantager med artfattiga miljöer som följd. Många fågelarter har minskat kraftigt de senaste 20-30 åren. Jordbrukets övergödning är också ett stort problem.

Många talar om att vi måste rädda planeten jorden, men vårt jordklot har funnits i flera miljoner år och haft flera omvälvande katastrofala perioder och ändå överlevt, den kommer förmodligen existera lång tid framöver.

Däremot måste vi människor skärpa oss och rädda livsmiljön för alla jordens levande varelser. Vi måste tänka om. Skogsbruket måste ändras med strikta regler för skötsel och vård så vi får tillbaka blandskogar och biologiskt mångfald.

Nu är det nästan bara tillväxt och förtjänst som gäller. Att bilda reservat är inte en hållbar lösning det måste till ett kretslopptänkande i all skogsskötsel.

Skogsindustrierna skriver på sin hemsida:

”När det gäller artbevarande är vårt övergripande mål tydligt: Vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. "

Bra, lev upp till det. Vårt statliga kontrollorgan Skogsstyrelsen måste få ett starkare mandat om vi ska lyckas rädda skogsmiljön.

Dagens moderna högt mekaniserade jordbruk måste också tänka om och förändra brukandet i kretslopptänkande. Specialiserade näringar har blivit ett problem där det på stora arealer odlas spannmål utan djurhållning och då endast konstgödning används.

På gårdar där det finns stora djurbesättningar för mjölkproduktion blir det en för stor produktion av naturgödsel. Våra hav får ta emot stora mängder med kväve och fosfor från mänsklig påverkan. Det som kommer från mänsklig påverkan måste vi kunna begränsa med strängare regler.

EU:s stora stöd till jordbruket borde styras så att ekologiska producenter får en större del av bidragen.

Om vi ska lyckas vända denna negativa trend och rädda vår livsmiljö måste alla var och en på sitt sätt tänka vad kan jag med min situation göra för en förbättring. Vi kan inte fortsätta med att överkonsumera jordens resurser som vi gör. Vi måste begränsa oss.

Forskare och vetenskapen har gett oss fakta. Nu är det upp till oss andra att agera klokt. De stora viktiga besluten måste ni politiker ta, sätt ner foten och agera utan att tänka på egen eller ditt partis vinning.

Lennart Turesson