Vi ser och känner med er och era ungdomar

Replik Artikeln publicerades

I Smålandsposten den 12 juni skrev en grupp föräldrar insändare, där de beskrev situationen för sina barn och ungdomar som lider av psykiska funktionshinder eller psykisk ohälsa. Nu svarar Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna arbetar intensivt för att åstadkomma en förändring för de barn och ungdomar som drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, skriver Anna Fransson (S), Charlotta Svanberg (S) och Malin Lauber (S).
Foto: JESSICA GOW / TT
Socialdemokraterna arbetar intensivt för att åstadkomma en förändring för de barn och ungdomar som drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, skriver Anna Fransson (S), Charlotta Svanberg (S) och Malin Lauber (S).

De senaste 20 åren har den psykiska hälsan hos landets barn- och unga kraftigt försämrats. Socialstyrelsen bedömer att närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige idag lider av någon form av psykisk ohälsa. Det är 190 000 för många.

Vi är helt överens med er! Samhället måste radikalt förändra sitt sätt att möta de barn och ungdomar som upplever psykisk ohälsa och den negativa trenden med ökad psykisk ohälsa måste vändas. Det görs inte på en dag och inte ensamt, vi är många som tillsammans måste säga stopp och arbeta på flera fronter för att åstadkomma förändring.

För att minska den psykiska ohälsan och förbättra situationen för de som drabbats av psykisk ohälsa eller har ett psykiskt funktionshinder måste, precis som ni nämner, alla resurser samlas kring barnet/ungdomen och dess familj – inte tvärtom. Det ska vara tydligt var man ska vända sig och målet bör vara ”en väg in”. Det är inte acceptabelt att skickas runt mellan eller behöver jaga olika myndigheter.

Ett avgörande steg på vägen är en bättre samordning av regionala, kommunala och statliga resurser. Region Kronoberg har tillsammans med alla länets kommuner påbörjat ett samarbete som kallas ”Barnens bästa gäller i Kronoberg”. Arbetssättet utgår från den så kallade Skottlandsmodellen. Konkret innebär detta att alla resurser samlas runt barnet/ungdomen, att varje resurs frågar sig ” vad kan jag göra för att förbättra situationen för just det här barnet/ungdomen?” och att en person blir ansvarig för barnets samordnade stöd. Samarbetsmodellen är i startgroparna men vi ser med stora förhoppningar fram emot en förändring i bemötandet av ungdomarna.

Det rödgröna budgetförslaget för Region Kronoberg 2019 lägger särskilt stort fokus på att motarbeta den psykiska ohälsan bland barn och unga i länet. Bland annat genom att lägga konkreta uppdrag om bättre samordning men också genom att skjuta till resurser bland annat till familjehälsan och fler familjecentraler i länet. Pengar är inte allt men en viktig bit i för att få ihop hela pusslet, kunna öka bemanningen och utveckla verksamheten.

Vi förstår att detta inte är en tröst i just er situation, just nu. Vi vill med detta svar ändå vara tydliga med att vi Socialdemokrater arbetar intensivt för att åstadkomma en förändring i vardagen för de barn och ungdomar som drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Socialdemokraterna i Kronoberg vill se en nolltolerans mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och tar krafttag för att uppnå det målet.

Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, 
Charlotta Svanberg (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande,
Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition i Växjö kommun