Vi står enade i kampen om bredband

Replik Artikeln publicerades

Sven Sunesson (C) skriver, tillsammans med centerpartister från grannregionerna, i Smålandsposten den 29 november om bredbanden som en jämlikhetsfråga. Vi håller helt och hållet med er.

När vi möter företagare som verkar på landsbygden och ställer frågor om vad som är viktigast för att driva och utveckla företag på utanför tätorterna, får vi alltid som första svar: ”En fungerande uppkoppling är nödvändig.”

Det är därför glädjande att regeringen i sin bredbandsstrategi, som presenterades i december 2016, har slagit fast att Sverige ska vara 100-procetigt uppkopplat till 2025. För de allra flesta, 98 procent, handlar det om 1Gbit/s, för 1,9 procent 100 Mbit/s och för ett fåtal i de allra mest glesbefolkade delarna av Sverige 30 Mbit/s. Det är ett mycket ambitiöst mål som vi alla måste hjälpas åt för att klara.

Region Kronoberg tar den frågan på största allvar. I Halland gjorde man en upphandling för uppkoppling av ” de vita fläckarna” där inte det är kommersiellt gångbart att bygga ut bredband. Vi i regionens politiska ledning har lärt av dem och har gett verksamheten i uppdrag att ta fram en modell för hur detta ska kunna lösas även i Kronoberg. Vi har också avsatt 50 miljoner i investeringspengar för att stimulera utbyggnaden. Modellen tas just nu fram tillsammans med länets kommuner och övriga bredbandsaktörer. Det finmaskiga nätet måste kopplas samman med kommunernas stamnät.

Tråkigt nog har vi fått information om att Telia tar bort kopparnätet innan utbyggnaden av bredband hunnit bli verklighet. Detta är inte hållbart för det innebär att ADSL som uppkopplingsmöjlighet inte längre fungerar. Vi har full förståelse för att Telia måste ställa om till modern teknik, men det får inte innebära att företag på landsbygden tvingas flytta sin verksamhet. Koppartråden måste vara kvar tills bredband finns på plats. Regionala utvecklingsnämnden har därför skrivit till Telia Sverige och begärt en dialog i frågan.

Vi vill med denna artikel förklara att vi är helt överens med centerpartiet om att snabb uppkoppling är nödvändig för att hela landet ska kunna leva och att bredband är en jämlikhetsfråga mellan stad och land.

Anna Fransson (S), ordförande i regionstyrelsen

Monica Haider (S), riksdagsledamot

Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden