Vi står upp för den svenska modellen

Debatt Artikeln publicerades

Under senare tid har begreppet den svenska modellen använts brett utöver det arbetsrättsliga området, för att inge trovärdighet i en rad frågor. Det är positivt. Men samtidigt som modellen hyllas, skakas den i grunden, skriver representanter för Transportföretagen.

Vår organisation är transportnäringens samlade röst då vi samlar 10 300 transportföretag med en kvarts miljon anställda från norr till söder. I Växjö regionen är vi nära 900 företag starka med cirka 11 500 anställda. Den 1 mars arrangerar vi därför en arbetsgivardag i Växjö för att lyfta och diskutera aktuella frågor för branschen. En av dem är den svenska modellen som sedan en tid har ställts på sin spets mot bakgrund av konflikten i Göteborgs containerhamn. En konflikt som även drabbar näringslivet i länet till följd av minskad handel via Skandinaviens största hamn.

Under senare tid har begreppet den svenska modellen använts brett utöver det arbetsrättsliga området, för att inge trovärdighet i en rad frågor. Det är positivt. Men samtidigt som modellen hyllas, skakas den i grunden. En av de främsta orsakerna är just konflikten i Göteborgs containerhamn.

Den svenska modellen har i decennier tjänat Sverige väl som stabilisator för svensk arbetsmarknad, genom att låta fack och arbetsgivare förhandla fram konkurrenskraftiga och hållbara kollektivavtal. Modellen har blivit en grundsten för svensk arbetsmarknad och det goda ryktet om den svenska modellen har spridit sig långt utanför Sveriges gränser.

En förutsättning för den svenska modellen, är att fredsplikt råder under den avtalade perioden det vill säga under den period då kollektivavtalet gäller. Med fredsplikt menas alltså att strejker inte är tillåtna under den avtalade perioden. På så vis kan företaget och de anställda arbeta, växa och utvecklas utan att hotas av konflikter.

Men under senare tid har flera strejker och konflikter brutit ut trots rådande kollektivavtal. En av dem och den största är konflikten i Göteborgs containerhamn där kärnan i konflikten handlar om att ett annat fackförbund än det för branschen största med vilket kollektivavtal är slutet, har ställt modellen på sin spets. Vi talar om ett ”kryphål” i lagen.

Regeringen har tagit ansvar för den allvarliga situationen genom att tillsätta en utredning med uppdrag att se över rätten till stridsåtgärder i syfte att värna kollektivavtalet och den svenska modellen. Av direktivet till utredningen framgår tydligt att regeringen vill att förslaget om ändrad lagstiftning ska stärka och inte försvaga den svenska modellen. Skulle stridsaktioner tillåtas under avtalsperiod förlorar kollektivavtalet sitt värde. Den svenska modellen skulle sakta men säkert falla. Som ett korthus.

Samtidigt påverkar nya tider och en omvärld i förändring förutsättningarna för den svenska modellen. Allt färre ansluter sig i dag till de traditionella fackförbunden vars minskade medlemsantal försvagar arbetsmarknadens fackliga parts samlade röst. Flera konkurrerande fackförbund har etablerat sig och inte alla vill stå upp för den fredsplikt kollektivavtalet innebär. Finns det inte någon naturlig motpart till arbetsgivarna att förhandla med kommer hela näringslivet att påverkas eftersom systemet är grundpelaren för den svenska modellen.

Vi tror och hoppas på den svenska modellen för en trygg, sund och konkurrenskraftig arbetsmarknad i Sverige och för alla våra medlemsföretag i Växjö. Vi tror på hållbara avtal och på nöjda medarbetare och vi tror på en stark modell trots en omvärld i förändring. Modellen ska vara en stolthet och förebild för andra länder att ta efter. Att begreppet används brett är ett kvitto på att den svenska modellen kommer att segra och stå sig stark men till det krävs att regeringens utredning visar vägen.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
, Johan Ericson, förhandlare Transportföretagen
, Sven Grahn, förhandlare Transportföretagen