Vi utvecklar välfärden i Kronoberg


Tomas Eneroth (S), Monica Haider (S) ,
I veckan presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) vårbudgeten.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
I veckan presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) vårbudgeten.

Det politiska arbetet för ett bättre, mer jämlikt och starkare samhälle fortsätter. I tisdags presenterades vårbudgeten för 2017. Med den tar vi ytterligare steg för att stärka den svenska modellen, öka tryggheten och utveckla samhällsbygget.

För drygt två år sedan hade Sverige en offentlig ekonomi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora brister i välfärden. Sedan vi bildade regering har vi arbetat med att bygga upp kraften i svensk ekonomi.

Det har gett resultat. Nu har 150 000 fler personer ett jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år. Fler lärare, kuratorer och förskollärare anställs och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt. Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar till ett rekordhögt bostadsbyggande.

Vi har vänt den borgerliga regeringens stora underskott till ett överskott på 40 miljarder. Det har placerat oss i ett helt nytt läge där vi har resurser att möta de utmaningar som finns i Sverige. Klyftorna är för stora och många känner otrygghet, skolresultaten är fortfarande för låga och klimatförändringar, segregation och brottslighet måste bekämpas.

Här i Kronoberg har regeringens tio välfärdsmiljarder stärkt regionen med 61,2 miljoner kronor under 2017. I vårbudgeten skjuts dessutom 9,7 miljoner kronor till länets förlossningsvård och ytterligare 1,9 miljoner kronor till arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.

Länets kommuner stärks genom välfärdsmiljarderna med drygt 220 miljoner kronor under 2017 samtidigt som ytterligare nästan 4,2 miljoner går till sociala barn- och ungdomsvården och extra stöd ges till särskilt utsatta skolor. Det är investeringar i den gemensamma välfärden som också skapar arbetstillfällen.

För att öka säkerheten skjuter vi till 700 miljoner till polisen och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärkningar av polisen kommer emellertid behövas och vi socialdemokrater vill se 10 000 nya polisanställda till 2024. Detta innebär bland annat att antalet platser på polisutbildningen, som under den borgerliga regeringstiden minskades kraftigt, utökas för att möta det behov som finns.

Bara genom att använda den svenska ekonomins och de offentliga finansernas styrka till ett gemensamt samhällsbygge kan vi få ett tryggt, jämlikt och hållbart samhälle. Det är så vi skapar trygghet i en ny tid.