Viktigt att regionen medverkar i Funka-mässan 2018

Växjö Artikeln publicerades

Organisationen Funka för livet har grundats av ett företagarpar i Växjö och har sin bas i Växjö. Den arbetar inom området funktionsnedsättning genom att arrangera mötesplatser, mässor, utbildningar och föreläsningar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Funka för livet-mässan arrangeras i april 2018 för fjärde gången i Växjö. Mässan har gått, från att vara ett enstaka testprojekt, till att 2018 ha möjlighet att bli Sveriges näst största mötesplats/mässa om funktionsnedsättning.

Funka för livet-mässor har under senare år framgångsrikt också arrangerats i Halland, Östergötland, Blekinge, Skåne och Västra Götaland. I samtliga dessa regioner är berört landsting eller region medarrangör och aktivt medverkande.

Moderaterna Roland Gustbée och Ingemar Swalander vill att Region Kronoberg fortsätter stötta Funka för livet-mässan både ekonomiskt och som medarrangör.
Foto: Lena Gunnarsson
Moderaterna Roland Gustbée och Ingemar Swalander vill att Region Kronoberg fortsätter stötta Funka för livet-mässan både ekonomiskt och som medarrangör.

Vid senaste mässan i Växjö 2016 deltog Region Kronoberg som medarrangör, bidrog ekonomiskt och deltog med utställningar av delar av sitt utbud inom ämnet, till exempel om hjälpmedel och habilitering/rehabilitering. En representant medverkade också i projektgruppen och kunde därmed påverka innehållet. På mässan 2016 deltog 110 utställare och mässan hade 2 500 besökare i form av funktionsnedsatta, deras anhöriga och olika aktörer som tillhandahåller tjänster inom området.

Nästa ”Funka-mässa” i Växjö arrangeras den 11-12 april 2018. Inför den uppvaktar organisationen Funka för livet Region Kronoberg för att få regionens medverkan. Detta har vid tidigare mässor varit självklart. Regionen är ju en betydande aktör inom området funktionsnedsättning och många i målgruppen är patienter eller får på annat sätt sin behandling eller service från regionen, t ex från hjälpmedel eller genom habilitering/rehabilitering.

Vi anser det självklart att Region Kronoberg skall visa sitt stöd för personer med funktionsnedsättning genom att ställa upp som medarrangör i mässan samt i övrigt medverka på ett sätt som visar på regionens betydelse som viktig aktör inom området funktionsnedsättning.

Vi kan nämna att moderaterna redan 2011 skrev en motion till dåvarande landstinget om att man skulle identifiera och öka sysselsättningen av funktionshindrade i sin organisation. Vänsterpartiet med Lennart Värmby som undertecknare skrev en nästan likalydande motion. Båda bifölls vid landstingsfullmäktiges sammanträde i april 2012. Att delta i Funka-mässan är en markering att Region Kronoberg värderar ett aktivt arbete för att skapa sysselsättning och ett rikt liv för funktionsnedsatta. Vi utgår ifrån att de styrande partierna i Region Kronoberg, S, V och MP, ser detta som lika angeläget som vi i moderaterna och alliansen.

Roland Gustbée (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden samt ledamot i regionstyrelsen

Ingemar Swalander (M), ersättare regionfullmäktige