Vindkraften är en rejäl felsatsning

Lars Carlsson ,

Börje Svensson anser i sitt insändarsvar till mig den 30 mars att vindkraften är ett bättre alternativ än kärnkraften men hänvisar till USA-siffror som där visar på höga utsläpp från kärnkraften.

Jag diskuterar i mitt inlägg elproduktionen i Sverige och där konstaterar svenska Vattenfall i en livscykelanalys att vindkraften släpper ut 15 g koldioxid per kilowattimme och kärnkraften 5 koldioxid per kilowattimme. Min fråga är fortfarande: varför skattesubventionerar vi svensk vindkraft som släpper ut 3 gånger så mycket koldioxid som svensk kärnkraft samtidigt som den nystiftade Klimatlagen kräver att vi jagar alla koldioxidutsläpp? I Danmark där det är glest mellan vattenfallen är vindkraft ett dyrt men bra alternativ eftersom den där minskar beroendet av fossilel.

Det tragiska med vindkraften är att hur mycket man än bygger ut krävs säker back up från vatten-/kärnkraft för i stort sett hela vindkrafteffekten, det vill säga dubbla investeringar eftersom vindkraften är slumpkraft och ingen vet när det är vindstilla. I Sverige där vi har elproduktion från stabil vatten-/kärnkraft betyder det att hundratals miljarder kronor investerade i vindkraft är en gigantisk felsatsning.

Tänk om och satsa på uppgraderad vattenkraft och ny teknik inom kärnkraften. Gammalt utbränt kärnbränsle, Börje, kommer inte behöva lagras i 100 000 år om vi styr om miljarderna från vindkraft till ny kärnteknik där till exempel utbränt bränsle återanvänds och målet så småningom är att utveckla fussionstekniken, solens energisystem.

Varför satsa på vindkraft som omvandlar naturmark till industrimark, sprider gifter och hälsovådligt ljud, splittrar lokalbefolkningen, avfolkar landsbygden, massakrerar fågellivet?

Väntar fortfarande på politikernas faktasvar.