Hit FM köps upp av SBS Radio

Ekonomi Artikeln publicerades

Radiostationen Hit FM i Växjö byter ägare och namn.
Nätverket SBS Radio köper stationen som i fortsättningen kommer heta Mix Megapol.

- Vi som drivit stationen sen starten känner att det kändes rätt i tiden att sälja nu för att med starka ägare kunna utveckla stationen ytterligare, säger Hit FM:s chef Johan Milton, som i och med de nya ägarna övergår till att vara chef för SBS radio i Växjö.
Vad ägarbytet innebär för programmen är inte helt klart. Men mycket lutar åt att det mesta i Mix Megapol kommer att sändas från Stockholm.
-Hit FM Gold kommer finnas kvar som det är och likaså säljorganisationen, vi är ju rätt slimmade som det är idag.
- Det är glädjande att vi kan fortsätta att expandera Mix Megapols nätverk, säger Staffan Rosell, VD SBS Radio i ett pressmeddelande.