Snickerifabrik läggs ned när produktionen flyttas

Ekonomi Artikeln publicerades

Älghults Snickerifabrik läggs ned vid årsskiftet. Bristande efterfrågan i Storbritannien är skälet.

Vid snickerifabriken har det producerats möbler för både den nordiska marknaden och den brittiska och framför allt badrumsinredning.
– På grund av minskad orderingång från framför allt Storbritannien så har de fasta kostnaderna för fabriken i Älghult blivit för stora i jämförelse med det ekonomiska bidrag som Älghults Snickerifabrik lämnat till koncernen, säger Frank Miller i företagsledningen.


Älghults Snickeri fabrik AB
är ett helägt bolag inom Miller Group AB, som ägs av familjen Miller. Koncernen, som har sitt säte i Bankeryd, har varit delägare och helägare i företaget sedan tidigt 1990-tal.
– Koncernstyrelsen har på ekonomiska grunder fattat ett beslut att flytta verksamheten från Älghult till huvudkontoret i Bankeryd, där befintliga lokaler kan användas, förklarar Frank Miller.
De tre senaste åren har 16 – 17 personer varit sysselsatta på fabriken i Älghult.
– I dag är det sex personer kvar, konstaterar Frank Miller.
Fabriken kommer att drivas till årsskiftet.
– Vad som därefter kommer att hända med lokalerna i Älghult vet vi inte i dagsläget, säger Frank Miller.