Feature

Feature
Den här almanackan från 1690 är den äldsta i Per-Johan Weidolfs samling. På omslaget står det ”Almanach på thet åhr effter Jesu Christi nåderijka födelse hith til Werlden 1690.” Ordet almanach började den engelske vetenskapsmannen Roger Bacon använda på 1200-talet. Han sysselsatte sig med att göra beräkningar och ritningar av planeternas banor och gjorde upp tabeller för hur de skulle visa sig i framtiden. Dessa tabeller kallade han almanach.

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant