Feature

Krönika: Stefan Nilsson: Smartast utnyttja all teknik som finns

Feature Artikeln publicerades

Framtidens bilar kommer i huvudsak att vara eldrivna. Vi vet inte om de kommer att ha batterier eller bränsleceller, men vi vet att vi kommer att kunna ha personlig mobilitet av den typ som vi har i dag.

I dag ägnar vi mycket utrymme åt elbilen Nissan Leaf. Varför detta fokus på en bil vars marknadsandel i Sverige är så liten? Det säljs massor av fina dieselbilar och snart får vi de fantastiska självkörande bilarna. Det är ju där utvecklingen går som snabbast.

Visst är det så, men det intressanta tycker jag är att vi i och med dagens moderna elbilar nu faktiskt kan ta ett stort kliv mot en hållbar transportsektor, en riktigt bra stadsmiljö och ett samhälle som kan få en mycket mer långsiktig planering av infrastrukturen. Detta då vi vet att framtidens bilar i huvudsak kommer att vara eldrivna. Vi vet inte om de kommer att ha batterier eller bränsleceller, men vi vet att vi kommer att kunna ha personlig mobilitet av den typ som vi har i dag. Vi vet att vi i vår generation kommer att få uppleva en så stor och samtidigt positiv förändring av våra livsvillkor.

Vi vet också att vi måste begränsa bilkörandet i städerna helt enkelt på grund av att det inte finns plats för hur många bilar som helst. Det gör vi genom att höja statusen för kollektivtrafiken, få den att fungera och att upplevas som trygg och trevlig, samt att den tar dig dit du ska utan att det är för komplicerat.

Vi gör det också genom att se till så att det är smidigt att byta från bil till tåg, buss eller spårvagn och att det är rimliga priser på parkering vid hållplatser för att göra det attraktivt. Samtidigt kan vi ha höga priser på parkering i city, samt korta tillåtna parkeringstider. Det skulle betyda att vi kan bygga en kollektivtrafik som mer fungerar som matartrafik mellan parkeringar, dit de som bor i yttre villakvarter och kranskommuner kan ta sig med egen bil, och resmålen. De som inte har egen bil kan använda självkörande sådana.

Det gäller dock att se seriöst på det här med självkörande bilar. Det fanns en tid då lobbyister talade sig varma för spårtaxis, en teknik som skulle ha betytt att vi fått spår på betongpelare ut till sista villan i städerna. Den tanken föll när den mötte verkligheten. Det kommer inte de självkörande bilarna att göra. De kommer att påverka oss, men släpper vi marknadskrafter och teknikivrare fria så kommer de att i första hand konkurrera med kollektivtrafiken, inte samarbeta med den. De kommer att betyda än mer trängsel i städerna eftersom det blir mer körning.

Det senaste jag hörde i den aktiva kampen för självkörande bilar var att de också skulle betyda att raggarna försvann från våra vägar. Någon tror uppenbarligen att raggarna offrar sina Plymouth Valiant för att sätta sig i en eldriven och självkörande kub som inte låter någonting. Vägmärkena och lapplisorna ska också försvinna då man är övertygad om att vi framtiden bara ska ha självkörande bilar.

Det är den här typen av brist på förståelse för den verklighet vi lever i som tyvärr får mycket forskningspengar när det är förnybara bränslen som behövs och förståelse att utnyttja all teknik, inte bara en teknik. Vi är individer och det förstår Nissan som använder självkörande teknik smart och skissar på smarta lösningar istället för att sia om något som liknar Orwells 1984.