Inblick

En fungerande skolgång och så normal vardag som möjligt. Det är den viktigaste faktorn för att motverka bland annat missbruk och kriminalitet hos unga. Forskaren Mats Anderberg vill se nya kompetenser och mer resurser i skolan.
Foto:

Inblick
Kvinnors otrygghet ökar enligt senaste mätningen. Nästan var fjärde har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. Men politiska agendor och mediebeskrivningar påverkar människors rädsla mer än den faktiska brottsutvecklingen.
Foto:

En fungerande skolgång och så normal vardag som möjligt. Det är den viktigaste faktorn för att motverka bland annat missbruk och kriminalitet hos unga. Forskaren Mats Anderberg vill se nya kompetenser och mer resurser i skolan.
Foto:

Senaste nytt

Rekommenderat för dig