Inblick

I samband med debatten om flygskatt mobiliserade flygbranschen i flera kampanjer. Omslaget till en skrift, som man lät Stockholms Handelskammare ta fram, visar de dramatiska konsekvenserna av införd flygskatt. Enligt Transportstyrelsens utvärdering är det svårt att säga vilken betydelse skatten haft.
Flygresandet sjunker

Inblick • Hemmasittare
Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) medger att det i Växjö kan finnas ett hundratal gymnasieelever med problematisk frånvaro. Men kommunen har inga tillförlitliga uppgifter. Frånvarorapporteringen fungerar inte som den ska.
Foto:

Artikelserie • Hemmasittare
En inkluderande skola innebär stor flexibilitet. Att lärarna ges möjlighet att jobba så som det är tänkt. Och att det får kosta. Det menar Ellinor Silvudden, företrädare för Lärarnas Riksförbund i Växjö. "De insatser som krävs görs inte idag”, säger hon.
Foto:

Senaste nytt