Inblick

Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) medger att det i Växjö kan finnas ett hundratal gymnasieelever med problematisk frånvaro. Men kommunen har inga tillförlitliga uppgifter. Frånvarorapporteringen fungerar inte som den ska.
Foto:
Inblick • Hemmasittare

Artikelserie • Hemmasittare
En inkluderande skola innebär stor flexibilitet. Att lärarna ges möjlighet att jobba så som det är tänkt. Och att det får kosta. Det menar Ellinor Silvudden, företrädare för Lärarnas Riksförbund i Växjö. "De insatser som krävs görs inte idag”, säger hon.
Foto:

Inblick
”Föräldrar får hela tiden höra att det inte finns pengar till att sätta in extra personal”, säger Mari-Louise Olsson och menar att många förbättringar kan göras utan några större kostnader. Hon är ordförande i Attention Kronoberg med 400 medlemmar.
Foto:

Senaste nytt