"Det var som ett skämt"

Inblick Artikeln publicerades

Efter närmare ett års väntan fick Marias son äntligen tid för en neuropsykiatrisk utredning på Bup i Växjö. Det var företaget Cereb AB som gjorde den.
Det blev inte alls den vändpunkt som Maria hade hoppas på.
– Det var extremt struligt allting. Det var som ett skämt.

Efter lång väntan fick Marias son i höstas en tid för en neuropsykiatrisk utredning på Bup. Nu hoppades familjen få åtminstone en del svar och förklaringar till sonens beteende. Hans ilska, de överdrivet starka reaktionerna, de plötsliga impulserna att säga och göra saker.
Efter att Marias son hade träffat läkaren en kvart och psykologen vid tre tillfällen för olika tester – och Maria och hennes man träffat läkaren under en timme – var utredningen klar. Och det som stod i den tillförde enligt Maria ingenting.

– Det var bara mina ord där. De hade inte kommit fram till något. Inte på vilket sätt mitt barn kunde få hjälp. Ingenting, säger hon.
Hon ifrågasatte hur det hela hade gått till och fick själv uppmana personalen från Cereb att fortsätta, att åtminstone ta ytterligare en kontakt med skolan för ett mer ingående samtal med hennes sons lärare.
Hon fick sin vilja igenom och efter en hel del turer ändrades diagnosen. Det konstaterades att hennes son har ADHD.
– Det kändes väldigt oproffsigt alltihop. Det var en ofullständig utredning. Och eftersom de inte är härifrån har de inte någon kännedom om hur det fungerar i Växjö, de vet inte vad som händer efter att de varit inne och gjort sitt. De lämnar sin utredning och sen är det bra med det.
Liknande synpunkter framförs även av personal som jobbar på Bup.
– Det har framkommit väldigt mycket kritik mot Cerebs utredningar internt. På många sätt är de undermåliga, grunda. Det är långt i från den kvalitet som Bup ska ha, och som vi har värnat om, säger en med god insyn i verksamheten.

Från Maria och hennes familj stannar dock inte kritiken vid Cereb. Även Bup:s agerande ifrågasätts.
– Efter att utredningen blev klar i höstas dröjde det väldigt länge innan det hände något. Det är oerhört frustrerande.
Efter upprepade samtal har Marias son nu hamnat i den växande behandlingskön i väntan på att få medicininformation.
Företaget Cereb AB har också en anmälan mot sig hos Socialstyrelsen. Det är en kvinna bosatt i Stockholm som har synpunkter på den utredning som gjordes på henne. I många avseenden påminner det om Marias erfarenheter. Kvinnan upplever att utredningen var "stressad och forcerad", och frågar sig varför Cereb inte gjorde en djupare utredning.

Smålandsposten har sökt VD:n och delägaren för Cereb AB, Gunnar Jakobsson. Han har inte ringt tillbaka. Men i det skriftliga svar han ger till Socialstyrelsen angående anmälan mot företaget, skriver han: "den utredning som gjorts har följt gällande nationella vägledningar och internationell standard". Vidare att det "i Sverige länge har funnits en tradition att i neuropsykiatriska utredningar inkludera ett stort batteri av tester och att utredningarna ska pågå under lång tid och med många möten. Detta tillvägagångssätt har inte stöd i den forskning som finns kring utredningar av ADHD".

Fotnot: Maria heter egentligen något annat.