Vård via webben på gång i Kronoberg

Växjö Artikeln publicerades
Vårdkonsultationer genom datorn eller mobilen är på stark framgång. Region Kronoberg är på gång med dessa tjänster.
Foto:Staffan Löwstedt/SvD/TT
Vårdkonsultationer genom datorn eller mobilen är på stark framgång. Region Kronoberg är på gång med dessa tjänster.

Läkarna i Region Kronoberg kommer att kunna erbjuda videokonsultation med patienterna.

– Tjänsten finns nu i Cambio Cosmic, berättar hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Webbaserad vård, eller vård genom videokonsultation, är på stark framgång. Både privata vårdgivare och offentliga aktörer prövar olika lösningar. Digitala vårdbesök genom mobilapplikationer som Kry och Min Doktor lockar allt fler användare.

Även i Region Kronoberg funderar man på olika lösningar.

– Vi har ändå kommit långt och har ett uppdrag från politiken att titta vidare på det, förklarar hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

I grunden är Per-Henrik Nilsson positiv till utvecklingen. Digitaliserad vård blir allt vanligare och det finns många fördelar.

– En hel del diagnoser kan lämpa sig för videokonsultation. Däremot blir det problem om man ska skapa en kontinuitet om man tvingas möta olika läkare hela tiden.

Vårdguiden 1177 tillhandahåller e-tjänster sedan en tid tillbaka. Det går att läsa sin journal på nätet, ta del av labblistor och avboka tider. Utbudet blir allt större.

Men allt för få personer använder sig av de digitala tjänsterna, konstaterar Per-Henrik Nilsson.

– Fler borde registrera sig. Man kan ordna med enklare recept och slipper hamna i långa telefonköer. Jag tror inte alla känner till vilka fördelar det finns med dessa digitala tjänster.

Mobilappar inom hälso- och sjukvård har kommit för att stanna. Kommersiella aktörer har varit snabba med att ta fram användarvänliga tjänster och därför är Kry och Min Doktor bara en del i denna utveckling, menar Per-Henrik Nilsson. Föregångare på området är bankerna som har kommit väldigt långt och nu är det dags för sjukvården.

– Används de rätt är det bra. Däremot finns alltid en risk att det kan rinna mycket pengar ur dessa tjänster om de används fel.

För sjukvården kan digitala vårdbesök vara ett bra komplement och en avlastning.

Från januari till mitten av augusti i år registrerades 994 hittills betalda webbesök för Kry och Min Doktor inom Region Kronoberg. 980 av dessa var läkarkontakter.

Per-Henrik Nilsson tycker inte att regionen ska lägga resurser på att bygga sina egna vårdappar. Istället måste man samarbeta med andra landsting och regioner. I dag är många offentliga vårdgivare anslutna till datasystemet Cambio Cosmic och här finns en lösning för videokonsultation som kan användas, vilket kommer att ske framöver.

– Man måste ha trygga system, betonar Per-Henrik Nilsson.

Inom flera områden är Region Kronoberg långt framme, förklarar Per-Henrik Nilsson. Han nämner ambulansens arbetssätt, där uppgifter matas in direkt och hamnar i datasystemet Cambio Cosmic så att vårdpersonalen på sjukhuset snabbt får tillgång till uppgifterna.

– Jag tror även på handburna enheter på vårdavdelningarna och det kommer. Då slipper man skriva lappar och mata in i efterhand. Det kommer att underlätta mycket.