Att försitta en chans!

Insändare Artikeln publicerades

Runt om i landet och särskilt här i Småland – Östergötland pågår många samtal om regionfrågan. Det är bra, men tyvärr verkar diskussionen ibland bli både begränsad och närsynt.

Runt om i landet och särskilt här i Småland – Östergötland pågår många samtal om regionfrågan. Det är bra, men tyvärr verkar diskussionen ibland bli både begränsad och närsynt. Vi gruppledare för Centerpartiet i landstingen i Småland och Östergötland menar att det finns en stor risk att vi nu försitter en chans till att skapa bättre utvecklingsmöjligheter i vår del av landet och en tryggad sjukvård för våra medborgare. Varför är det så?
När Ansvarskommittén presenterade sitt förslag med både nya större regioner, mer regional beslutskraft på statens bekostnad och tydligt mandat för regionkommuner att bli en reell regional kraft så bejakade alla kommuner och landsting detta. Grunden för det resonemanget var att bilda större regionkommuner på cirka 1 miljon invånare som kunde ta ansvar för ett nytt bredare uppdrag.
Det som sedan hänt är att vi i landet har fått två stora regionkommuner – Västra Götalands regionen och region Skåne. Därtill kan man rent faktiskt hävda att Stockholms läns landsting i praktiken har de uppdrag som de två andra regionkommunerna har. Det innebär att mer än hälften av Sveriges befolkning redan i dag lever i större regioner. Och vi kan se att de rycker ifrån i tillväxt och utveckling och vi är starkt oroade av att detta kommer att fortsätta om den nuvarande debatten om framtida regionlösningar i vår del av landet också blir verklighet.
Vi som har ett regionalt politiskt uppdrag, har ett stort ansvar men tyvärr verkar det som om vi inte kommer lyckas att ta detta ansvar. Lösningar som bygger på att nuvarande landsting består, att frågan skjuts på framtiden eller att delar av Smålandslänen blir delar av olika regioner riskerar att leda till att vi inte kan skapa en bättre utveckling för alla invånare i våra fyra län.
Vi riskerar nu att försitta en chans att gemensamt skapa en bättre utveckling i våra landsting. Samtidigt kommer utvecklingskraften i redan existerande regioner att förstärkas. Vi är övertygade om att våra medborgare när de inser att vi i den regionala politiken inte klarat av att ta vårt ansvar kommer att fälla en hård dom. Så vår gemensamma uppmaning är att vi innan det är försent ska ta ett nytt gemensamt, långsiktigt grepp för att säkra utvecklingsmöjligheterna i vår del av landet genom en regionförstoring som hör framtiden till och som inte slår sönder våra landsting.


CHRISTER JONSSON (C), KALMAR LÄN
LENA KARLSSON(C), KRONOBERGS LÄN
RUNE BACKLUND (C), JÖNKÖPINGS LÄN
GÖRAN GUNNARSSON (C), ÖSTERGÖTLANDS LÄN