En bra kommun ska bli ännu bättre

Insändare Artikeln publicerades

Jag är stolt över att bo i Tingsryds kommun. Det är nämligen en bra kommun att leva i. Men inget är bra nog än att det inte kan bli ännu bättre och detta gäller även Tingsryds kommun.

Framför allt måste alla känna sig delaktiga i kommunutvecklingen. I?dag är det dessvärre många kommunmedborgare som inte känner denna delaktighet. Framför allt då om man bor i någon av kransorterna­ som vissa lite lätt föraktfullt ibland brukar kalla orterna utanför Tingsryds centralort. Faktum är att 75 procent av kommunmedborgarna bor utanför Tingsryds samhälle. Därför måste vi ha en kommunpolitik som också tar detta på allvar och faktiskt satsar på alla kommundelar.
Prioritet för politiken måste vara att få alla kommunmedborgare att känna stolthet över att bo i Tingsryds kommun. Ett steg för att nå detta är att se till att utveckling sker i hela kommunen.
Vi behöver se till att den grundläggande samhällsservicen stärks, att det finns bra skola och bra äldre­omsorg i alla kommundelar, att bostadsbyggande tar fart. Dessutom behöver vi se till att förutsättningarna för det lokala näringslivet blir bättre och enklare. Vi måste nämligen se till att dra fördelar av att det är småföretagarna som skapar de nya jobben i samhället. Det är genom att låta småföretagen gro som hela kommunen växer.­
Genom den snabba samhällsutvecklingen och med tillgång till snabbt bredband kommer det att bli attraktivt att bo och leva i landsortskommuner såsom Tingsryd. Dessutom­ blir tillgången till attraktivt boende allt viktigare i valet var man väljer att bosätta sig. Tillgång till naturen ger möjlighet för attraktivt boende.­ Då Tingsryds kommun ligger mitt i naturen har därmed kommunen stora fördelar gentemot många storstäder gällande bostäder och möjligheterna­ för de enskilda att förverkliga drömboendet.
Bredbandsupp­kopplingen innebär att omvärldens utbud numera finns i vardagsrummet och det är egentligen bara är fantasin som stoppar begräns­ningarna i hur utnyttjandet av nättjänster och arbete via distans kan utvecklas. Därför måste bredbandsutbyggnaden fortsätta så alla kan få del av ett snabbt nät oavsett var man är bosatt. Bredband är nämligen en förutsättning för det framtida attraktiva boendet.
Tingsryds kommun har goda förutsättningar att långsiktigt bli en tillväxtkommun på alla plan. Vi måste bara få en delaktig­het där alla kan känna optimism inför framtiden. Ingeting är nämligen förutbestämt, framtiden blir vad vi gör den till. Blir vi alla delaktiga kan vi skapa oss den bästa framtiden.
Med er hjälp tänker jag göra mitt bästa för att en bra kommun ska bli ännu bättre.
MIKAEL ANDERSSON