Flytta på den svenska tanten

Insändare Artikeln publicerades

En så lyckad skulptur som Den svenska tanten bör rimligen placeras där många människor kan uppleva den och inte isoleras på en undanskymd bakgård på Campus.

 Konstnärinnan Susanna Arwin har med sin bronsskulptur ”Den svenska tanten” orsakat en livlig debatt kring skulpturens placering. Skall hon finnas kvar ute på Campus, där hon nu står eller flytta in till centrum? En strid ström av insändare har framfört många argument för eller emot. Den anmärkningsvärt livliga debatten kan inte nog prisas. Den tyder på ett helhjärtat och glädjande engagemang.
Själv ansluter jag mig till flyttlägret. En så lyckad skulptur bör rimligen placeras där många människor kan uppleva den och inte isoleras på en undanskymd bakgård på Campus. Vidare måste en bra staty ha ett budskap, en mening, som väcker betraktarens känslor och tankar i en sorts konstens dialog. I detta avseende har den svenska tanten mycket att säga. Tyvärr är väl den dialog som uppstår på Campus på sin höjd en eller annan tompava i skallen, som tidigare påpekats i dessa spalter.


För många avoss ger tanten många rika minnen och associationer, inte minst från barndomens ”Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin”. Det är ett helt myller av tanter som träder fram i minnet: ”Städtanten, körsångstanten, torgtanten, ”mataduvorna-tanten”, barnvagnstanten, korvtanten, mjölkaffärstanten, busstanten, skvallertanten och ”försent till bussen-tanten” och många många fler.
Låt mig min vana trogen få avsluta min advokatyr för en förflyttning av tanten till centrum med en liten självupplevd anekdot.
Under mina år som läkare var jag noga med att hälsa på all personal. En gång hälsade jag på en sympatiskt gråhårig dam med orden: ”Ja, vi har ju setts förut”. Detta bemöttes med ett ihärdigt förnekande. Men jag stod på mig och till sist utbrast hon: ”Det är väl den däringa statyn kan tänka”. Statyn, sade jag oförstående. Hon svarade: ”Min syster stod modell för den svenska tanten och jag är så pass lik henne.
Inför detta fantastiska avtryck av konsten i verkligheten och verkligheten i konsten greps jag av vördnad och kärlek till dem båda. Därför: Flytta in ”Den svenska tanten” till oss alla som verkligen behöver henne.

Mats Falk, pensionerad distriktsläkare