Ge invandrare möjlighet att bruka jorden

Insändare Artikeln publicerades

Under ett par månader pågick en tävling kallad Växjös gröna gärning.

Den 29 mars i samband med avslutandet av Earth week skedde prisutdelning. Nominerade var 21 bidrag bland annat Mobilsamåkning Sweden (idé om samåkning från/till landsbygden), Östrabo Ekobacke (grönsakodling mitt i stan) och Karlsson speditions solcellsanläggning (en av landets största).
I samband med pris­utdelning ägde nio stycken inlägg à två minuter rum. Ett av dessa intressanta inlägg stod Asad Abdi för. Han arbetar bland annat som lärarassistent. Enligt honom är många invandrare vana vid jordbruk från sina hemländer och Asad Abdi föreslår därför att dessa ska få möjlighet att bruka jord.
LRF kanske kunde inventera om det finns lantbrukare som skulle vilja­ ha hjälp och som är villiga att ställa upp som mentorer?
Även Växjö kommun borde kunna ställa upp. Kolonilotter på kommunal mark finns lediga, bland annat i Lammhult. Kyrkan äger också lämplig­ mark. Grönsaker skulle kunna levereras till kommunens skolor och till kyrkans folkhögskola.
Vad säger LRF, Växjö kommun och Växjö stift?

BÖRJE SVENSSON


SVAR DIREKT:
Stadsodling är en het trend i stora delar av världen. Stadsodling bedrivs i flera olika syften och en viktig vinst är att odlingen minskar stadens miljö­belastning. En annan vinst är att man kan skapa sysselsättning, för människor som står utanför arbetsmarknaden, på ett sätt som är värdefullt för samhället.
Det finns flera olika initiativ i Växjö där odling sker. Odlingsplatsen Östrabo Ekobacke etableras allt mer som spontan mötesplats för upplevelse, inspiration och rekreation. Ekobacken är samtidigt en plats för sysselsättning, inte minst på sommaren när tjugo gymnasieungdomar kan erbjudas feriearbete där.

På Teleborgs naturreservat ligger torpet Knutsgård med omgivande jordbruksmark. Knutsgård har stor potential som en ekogård med fokus på kretsloppstänkande. Här har kommunen och Teleborgsgruppen långtgående planer för att sysselsätta människor utanför arbetsmarknaden, bland annat genom grönsaksodling.
Många medborgare väljer att odla i koloniområden. Det finns lotter kvar i några av odlingsföreningarna. Det finns även möjlighet att skapa fler odlingslotter, till exempel i delar av Lugnets park. Fortfarande tror vi att det är många medborgare som inte har fått upp ögonen för att det faktiskt finns möjlighet att arrendera odlingsmark. Vi har också lagt märke till att nysvenskar ofta är mycket duktiga och engagerade odlare.
Får i stan är ett projekt som drivs som ett samarbete mellan föreningen Macken och Växjö kommun, där fårbönderna har en lokal lantbrukare som mentor. Det är en väg för invandrade lantbrukare att hitta sitt yrke i det nya landet.
Liknande projekt skulle även kunna vara tillämpligt med växtodling.
En grupp tjänstemän inom kommunen arbetar med att kommunen ska underlätta för stadsodlingar av olika slag, och vi tar med oss Börje Svenssons förslag i det arbetet. Vi tror att medborgare i Växjö kommer uppleva allt mer odling runt om i staden framöver.

EMELIE SVENSSON,markingenjör
JULIA AHLROT,miljöstrategisk chef, planeringskontoret, Växjö kommun