Politiker kan inte skapa jobben

Insändare Artikeln publicerades

Att jobben kommer att stå i centrum i valet verkar det inte råda några frågetecken kring. Däremot finns anledning att vara bekymrad för hur debatten kommer att föras.  
Det finns en uppenbar risk att hela jobbdebatten fastnar i en föreställning om att politiker kan skapa jobb. Det är helt fel perspektiv. Bortsett från anställningar i offentlig sektor så kan inte politiker ”fixa jobben”.

Den 6 oktobervar det parti­ledardebatt i SVT och den politiska temperaturen stiger inför valåret. Att jobben kommer att stå i centrum i valet verkar det inte råda några frågetecken kring. Däremot finns anledning att vara bekymrad för hur debatten kommer att föras.  
Det finns en uppenbar risk att hela jobbdebatten fastnar i en föreställning om att politiker kan skapa jobb. Det är helt fel perspektiv. Bortsett från anställningar i offentlig sektor så kan inte politiker ”fixa jobben”.

De närmaste årenmåste hundratusentals nya jobb komma till om utanförskapet på allvar ska kunna tryckas tillbaka. Dessa jobb uppstår inte ur tomma intet. De skapas av företagsamma människor med idéer som vågar ta risker som det faktiskt innebär att anställa.
Så om jobben är den viktigaste frågan?–?då måste den ställas rätt: Hur gör vi det enklare och tryggare för företagare att anställa fler?
Politiker kan inte ”fixa jobben”. Men de kan ”fixa förutsättningarna”. Rätt politiska beslut kan skapa förutsättningar för företagsamma människor att våga växa, testa nya idéer och anställa fler. I en värld som utvecklas snabbare än någonsin förr måste vi våga ompröva och tänka annorlunda, våga ifrågasätta heliga kor. 

Varje dag utmanassvenska företag av konkurrenter i andra länder. När du läser detta så går exempelvis bara i Kina 170?000 personer till jobbet för att tillverka varor som snart kommer att säljas i Sverige.
Det är lätt att få en känsla av att utvecklingen håller på att springa ifrån oss. Men så behöver det inte bli.
Sverige ligger bra till. Hälften av det vi tillverkar­ i Sverige säljs till andra länder. Utmaningen är att fortsätta ligga i täten.
En grundförutsättning för vår välfärd är att svenska företag är framgångs­rika på världsmarknaden.
Bra förutsättningar för företagare och företagande i Sverige borde därför vara en huvudfråga för varje ansvarskännande politiker som tar den höga arbetslösheten på allvar.

Vi måste fåfler att inse både entreprenörernas avgörande roll i omvandlingsprocessen och företagsklimatets betydelse för vårt välstånd. Om vi misslyckas hamnar Sverige på efterkälken. Då hamnar goda idéer någon annanstans i världen och genererar nya arbetstillfällen där, snarare än här. Sverige måste bli ännu mera företagsamt, så att svenska företag kan fortsätta att ta matchen. 

Jens Spendrup, ordförande Svenskt näringsliv
Eilon Fransson, regionchef Svenskt näringsliv