Tänk på alla människors lika värde när du röstar i kyrkovalet

Insändare Artikeln publicerades

Nu är det val till Svenska kyrkan. Nya Moderaterna är av åsikten att politiken bör göra sorti ur kyrkan och har därför valt att inte ställa upp i kyrkovalet. Vi vill dock uppmuntra våra väljare och sympatisörer att rösta för alla människors lika värde.

Nu är det val till Svenska kyrkan. Nya Moderaterna är av åsikten att politiken bör göra sorti ur kyrkan och har därför valt att inte ställa upp i kyrkovalet. Vi vill dock uppmuntra våra väljare och sympatisörer att rösta för alla människors lika värde.
Demokratin känns sällan hotad i Sverige. En grundläggande demokratisk princip är alla människors lika värde, inte heller denna känns särskilt ofta hotad i vardagen. Verkligheten är dock en annan när kyrkovalet nu äger rum.
Jämlikheten är under angrepp från två fronter; å ena sidan Sverigedemokraterna och deras främlingsfientlighet, å andra sidan en värdekonservativ extremhöger som närmast går att likna med diverse amerikanska politiker som fastnat i dåtidens inskränkthet.
Sverigedemokraterna går till val för att bevara kristendomens särställning i samhället med ett kyrkomanifest som för tankarna till den gamla statskyrkan. En ambition helt i konflikt med vår liberala samhällssyn, där alla religioner ska ges samma möjlighet och ingen ska överordnas en annan av politiken. Det ensidiga värnandet av kristna traditioner och högtider varvas med deras vanliga främlingsfientlighet. Sverigedemokraterna är tydliga med sitt besked; det är skillnad på folk och folk. Det är inte bara utrikes föddas lika värde som ifrågasätts, i kyrkovalet finns också så kallade nomineringsgrupper som ifrågasätter såväl kvinnor som homosexuellas lika rättigheter. Ett exempel är Frimodig kyrka. De skriver i sitt valmanifest att de inte anser att Svenska kyrkan ska viga sam­könade par och det framgår tydligt att de tycker att motståndet mot kvinnliga präster hållits tillbaka alldeles för mycket. Att göra skillnad på kärlek beroende på könskombinationen eller anse att kompetensen som krävs för att utöva prästyrket sitter i det manliga könet är åsikter som omöjligen kan ges chansen att på­verka Svenska kyrkan.
Om du sympatiserar med Nya Moderaterna så sympatiserar du med ett parti som har ambitionen att vara frihetens främsta försvarare. När något så grundläggande som varje människas lika värde ifråga­sätts har vi ett ansvar.
Kampen mot främlingsfientlighet, kvinnoförtryck och homofobi måste tas på bred front varje dag. Säg emot, säg ifrån. Ta ställning emot hatet i kyrkovalet.
Anna Tenje (M)
Förbundsordförande
Nya Moderaterna i Kronoberg
Oliver Rosengren (M)
Ledamot i Växjö kommunfullmäktige