Jord o skog

Kronobergare belönas av LRF

Värends Nöbbele Artikeln publicerades
Sven Andersson, Högahult. 2 bilder
Foto:Lena Gunnarsson
Sven Andersson, Högahult.

En mångårig mjölkbonde och Arlaprofil samt en engagerad ordförande för Kronobergs nötköttsproducenter ska hyllas när LRF Sydost snart samlas till regionstämma. Lokalavdelningen i Urshult ska också prisas.

Det är Börje Olofsson i Höghult, Virestad, och Sven Andersson i Högahult, Värends Nöbbele som tilldelas Silvernålen, LRF:s högsta regionala utmärkelse, för omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst.

Börje Olofsson slutade som mjölkbonde på föräldragården för ett par år sedan. Då han hade den förre elektrikern och byggledaren mjölkat i 32 år, lika länge som han varit förtroendevald i Arla, både som ordförande på kretsnivåer och som delegat i Arlas högsta beslutande organ, representantskapet. Såväl fusioner som förvärv i olika delar av världen fick han vara med och ta ställning till.

Sven Andersson i Högahult, Värends Nöbbele, drev mjölkproduktion fram till 2007, sedan dess är inriktningen uppfödning av köttdjur med hjälp av dikor.

Han är också ordförande för Kronobergs nötköttsproducenter som stadigt ökat medlemsantalet de senaste åren. Förtroendeuppdrag i LRF:s lokalavdelning, kommungrupp och omsorgsgrupp har han också.

I motiveringen heter det att hamn visat ett stort intresse och engagemang för de gröna näringarna och möjligheten att bo verka på landsbygden.

Till Årets lokalavdelning i regionen har Urshults LRF utsetts. Även den utmärkelsen delas ut vid stämman i Kosta den 28 mars.