Kronoberg

90 procent av männen tackar ja till allmän screening av bukaortan

Kronoberg Artikeln publicerades

Mer än nio av tio män i Kronoberg nappar på den allmänna undersökningen av stora kroppspulsådern. Hos knappt två procent hittas ett utvidgat kärl som kan åtgärdas.

En allmän screening av bukaorta bland 65-åriga män infördes i augusti 2011 i landstinget. Undersökningen, som bara tar någon kvart, utförs vid Växjö och Ljungby lasarett. Syftet är att tidigt upptäcka ett eventuellt pulsåderbråck, så kallat bukaorta-aneurysm.
Man räknar med att fyra till sex procent av vuxna har ett sådant bråck. En upptäckt innan det brister kan rädda liv. Framför allt är det män som drabbas, därför genomförs inte någon massundersökning bland kvinnor.
– Vi ligger väldigt bra till i deltagandet, över 90 procent tackar ja till att undersöka och det är bättre än riket, förklarar Sören Eriksson, biomedicinsk analytiker vid enheten för klinisk fysiologi på Växjö lasarett.
Förra året gjordes knappt 3500 undersökningar. Ungefär 45 fall hittades där kärlet var vidgat.
– Ungefär hälften av dessa opererades direkt akut, berättar Sören Eriksson.
Varför vissa personer drabbas av pulsåderbråck är oklart. Det finns dock riskfaktorer som påverkar, som rökning, högt blodtyck och ärftlighet. Årligen dör runt 800 personer i landet av brustet pulsåderbråck.
Diskussionen huruvida det är bra eller dåligt med massundersökningar pågår ständigt. Socialstyrelsen har nyligen utrett screening för bröstcancer och prostatacancer. En viktig faktor när beslut ska tas är om testmetoden är tillräckligt bra och att undersökningen inte är alltför komplicerad. Det finns risker med att dra in en stor befolkning i massundersökning. Ibland gör screening mera skada än nytta och skapar onödig oro.
Socialstyrelsens rekommendation i dagsläget är att man inte bör införa allmän screening för att upptäcka prostatacancer. Myndigheten anser att dagens testmetod med så kallade PSA-prov inte är tillräckligt bra. Fler skulle fara illa av en allmän undersökning än bli hjälpta, menar man. Många små, ofarliga tumörer skulle upptäckas vilket leder till överbehandling.
Däremot ska män som är oroliga för prostatacancer även i fortsättningen kunna få ta ett PSA-test, samt få information om provets för- och nackdelar.
Allmän undersökning av brösten, mammografi, blir kvar och förändras inte. Rekommendationen är fortfarande att kvinnor mellan 40 och 74 år ska genomgå undersökningen ungefär var 20:e månad.