Kronoberg

Ålfiske kan stoppas i Kronobergs sjöar

Kronoberg Artikeln publicerades

Från årsskiftet stoppas allt ålfiske i Kronobergs sjöar om Fiskeriverket får sin vilja igenom. Men förslaget får kritik från länet för att vara verkningslöst.
Ålarna här är resultat av fiskevårdsområdenas egna utsättningar och fisken saknar chans att nå havet.

– Ett förbundi Kronoberg gör varken till eller från för att förbättra ålens situation i stort. Vi kommer att avstyrka eftersom det inte finns någon nytta med förändringen, säger Olof Lessmark på länsstyrelsen.
– Vi ställer oss väldigt frågande till förslaget och ska snart samlas för att sammanställa ett yttrande, säger Per Aschan, ordförande för Salens fiskevårdsområde.
I Salen fyller fiskevårdsområdet på med små ålar ungefär vart tredje år. Det är den enda fiskarten som sätts ut i sjön.
– Det handlar om 30 000 kronor per gång av pengar som försäljningen av fiskekorten inbringat. Vi har sett det som en satsning på sikt för att ha kvar arten i Salen. Men får resursen inte nyttjas är det tveksamt hur det går med utsättningarna framöver, säger Per Aschan.
Lösaren av fiskekort i Salen kan inte bara meta upp ålen utan får också tillstånd att lägga ut en långrev med ett visst antal krokar.
Det är ingen tvekan om det jäser en hel del ute bland fiskerättsägarna i länet. De bekostar själva utsättningarna av fisken för att för kunna erbjuda även ålfiske trots att arten inte längre kan nå sjöarna på naturlig väg.
De av människan ordnade vandringshindren sätter effektivt stopp.

När de nuvarandeföreskrifterna antogs för att hjälpa den utrotningshotade ålen, som befinner sig i kris i hela Europa, undantogs sjöar som har minst tre kraftverk nedströms. Där krossas ändå så gott som all vandrande ål i turbinerna.
Det innebar att nästan alla vatten i Kronoberg undantogs.
– Då lyckades vi avstyra ett förbund i länet eftersom det ändå inte skulle tillföra något positivt netto för ålens reproduktion totalt sett. Vi kommer att avstyrka med ungefär samma argument som förra gången. En annan sak är ju hur tillsynen av att förbudet efterlevs ska bli trovärdig, säger Olof Lessmark.

En följd avett totalförbud kan bli att ålen helt försvinner från länet om nya utsättningar stoppas.
Det stora problemet är att allt mindre lekfisk kommer tillbaka till kusterna utan att forskarna kan hitta någon säker förklaring. Därför föreslås framför allt skärpningar för att minska fångsterna längs kusterna så att fler ålar kan ta sig till Sargassohavet för lek. Bland annat stoppas allt ålfiske på västkusten. I dag har 388 personer i landet tillstånd för ålfiske.
Kritiken så här långt har mycket handlat om att ett fåtal yrkesfiskare längs kusterna gynnats mer än den akut hotade ålen.

Framöverkan undantag beviljas för yrkesfiskare som åren 2007–2009 rapporterat ålfångster till Fiskeriverket på i snitt 400 kilo per år. I Kronoberg kan ett par, tre fiskare vara aktuella för ett sådant undantag.
Senast den 15 december ska berörda ha lämnat sina yttranden. Förutom länsstyrelsen väntas synpunkter komma från Fiskevattenägareförbundet, Sportfiskarna Kronoberg och fiskevårdsområdena för Åsnen, Bolmen och andra sjöar där ålen av tradition spelat en viktig roll. Det handlar främst om vatten i Mörrumsåns, Helgeåns och Lagans vattensystem.