Kronoberg

Åskskador slog rekord i länet

Kronoberg Artikeln publicerades

Med kraftig marginal har det under sommaren slagits rekord i länet – i åskskador. I Länsförsäkring Kronobergs statistik har urladdningarna orsakat nio gånger så många skador som förra året.

Förra året anmäldes 80 åskrelaterade skador till försäkringsbolaget. I år har det kommit in drygt 700.
– Det är en väldigt kraftig ökning och med stor sannolikhet ett nytt rekord, säger Björn Jarlvik, chef för egendomsskador på Länsförsäkring Kronoberg.

Årets totala skadekostnad i åskans spår väntas­ för bolaget hamna på drygt 10 miljoner kronor, inklusive bränder som bedöms vara åskrelaterade. 2013 var den totala skade­kostnaden 500?000 kronor.
– Det är ganska svårt att exakt peka på vad som orsakat en brand. Vi har haft husbränder som uppstått i samband med oväder och där vi dragit slutsatsen att det troligen handlat om åskan, säger Björn Jarlvik.

De största skadorna i länet är just att några bostadshus i sommar totalförstörts vid bränder där åskan tros ha varit orsaken.
– Dessutom har det varit flera allvarliga tillbud som också kunde ha lett till totalbränder. Eld har uppstått, men den har inte spridit sig. Ibland har det varit slumpen som gjort att den slocknat och i något fall upptäcktes elden i ett tidigt skede.

Men vanligast är skador på elektronik.
– Överlägset största delen av åskskadorna står hushållsmaskiner och tv-apparater för. Förr fanns kanske en föreställning om att det bara var på landet man drabbades av skador, men de sker även inne i centrala Växjö. Helt skyddad är ingen, oavsett var man bor, säger Björn Jarlvik.

Kronoberg är det län i landet som brukar drabbas allra hårdast av åskskador.
– Det finns nog förklaringar till det, jag tror det beror ganska mycket på hur länet ser ut och hur det ligger i förhållande till hav och att det har många sjöar, säger Björn Jarlvik.

Statistik från SMHI visar också att det är vanligare med åska i inlandet. Urladdningarna är i huvudsak ett sommar­fenomen mellan maj och september och uppstår framför allt på eftermiddagen.
Eftersom det oftast är inledningsskador, där kraften från blixten leds in i byggnaden genom ledningsnätet, satsar bolaget på erbjudande om åskskydd som en del i det skadeförebyggande arbetet.

– Det är ett sorts överspänningsskydd som installeras på elcentralen. Ungefär 80 procent av alla skador på grund av blixtnedslag förhindras med ett sådant åskskydd.

De fyra senaste åren har det anmälts totalt omkring 1 100 åskskador till Länsförsäkring Kronoberg med en kostnad på mellan 13 och 14 miljoner kronor.