Kronoberg

Biobränsle på Byholma efter stormtimret

Kronoberg Artikeln publicerades

Gudruntimret är bortforslat och uppsågat men Vida blir kvar på Byholma. Koncernens energibolag har köpt det gamla miltärflygfältet och ett omgivande område, totalt 160 hektar. Här ska framför allt biobränsle hanteras innan det säljs vidare till värmeverk.

Vida ville egentligenköpa området redan 2005 när bolaget började hyra det för lagring av stormfällt timmer. Så blev det inte. Dels ville Fortifikationsverket som avyttrar gamla militäranläggningar helst sälja hela markinnehavet i Byholma inklusive de byggnader som finns på området, dels fick man in hyra under tiden där lagrades virke.
Men till slut kunde Vidas avgående styrelseordförande Christer Johansson som påbörjade förhandlingarna även slutföra affären för Vida Energis räkning, med Ljungby kommun som något av en mellanhand.

Kommunen,som såg chansen att kunna bidra till en etablering på platsen, utnyttjade sin förköpsrätt och köpte hela området för 8,6 miljoner kronor. Av kommunen köpte Vida i sin tur loss 160 hektar, bland annat hela landningsbanan. Prislapp: 4,7 miljoner kronor.
För kommunen återstår nu att sälja den del av området där byggnaderna ligger samt några skiften med skog.

För Vida handlar det omatt utnyttja sin nya tillgång för att växa på bioenergi. Det är främst lagring, flisning och torkning av avverkningsrester, brännved och stubbar som ska ske på Byholmafältet till en början.
– Hanteringen kommer att ge en del sysselsättning, men i vilken omfattning är för tidigt att säga. Men vi tycker att det ligger bra till med tanke på bullret och dammet från flisning och transporter. Det är tre kilometer till närmaste bebyggelse, säger Christer Johansson.
– Ja, området är centralt mellan Halmstad och Ljungby men ändå skyddat. Där finns stora asfalterade ytor som kan bidra till att utveckla vår verksamhet även om inte beläggningen blir hundra- procentig inledningsvis. Vi ser helt enkelt stora möjligheter här på sikt och ville inte att Byholma skulle gå oss ur händerna, säger Lars-Göran Harrysson, vd för Vida Energi som sedan ett halvår även innefattar tidigare Vida Pellets i Hook.

– Vi har inte hunnit
planera i detalj men närmast ska vi pröva olika miljötillstånd. Vi tittar även på möjligheter att även i framtiden lagra en del timmer och kanske även massaved där. Det kan också finnas andra aktörer som är intresserade av att arrendera delar av området, säger han.