Kronoberg

Fick inte igenom skatteavdrag

Kronoberg Artikeln publicerades

Riksdagsledamot Katarina Brännström (M) försökte förgäves göra avdrag för medlemskap i Växjö Rotaryklubb och inköpta julkort.
Av de begärda avdragen på 32 800 kronor godtog Skatteverket utgifter på 3 300.

– Man lever ju ett liv där man har omkostnader. Men vi har ingen rätt att göra avdrag och det är ju väldigt tydligt, säger Katarina Brännström, och tillägger:
– Jag är inte den som är ute efter avdrag, jag har råd att betala. Men lite kände jag att man kan testa systemet, jag vet ju vad jag har gjort och det är inget fuffens.

I sin inkomstdeklaration begärde Katarina Brännström avdrag för övriga utgifter med 32 800 kronor. När Skatteverket bad henne lämna in handlingar som styrkte kostnaderna ändrade hon begäran till knappt 9 000 kronor.
– Det är ju så i politiken att jag anordnar saker, jag träffar människor och gör olika arrangemang. Nu ville de plötsligt ha namn på alla som hade deltagit, men jag kan inte tala om vilka jag umgås med eller vilka jag bjudit på någonting.

Varför kan du inte det?
– Det blir ju offentligt och det vill inte jag.

Katarina Brännström säger att hon bedriver en politisk kampanj och att hon hade alla kvitton i ordning. Men hon ville inte tala om för Skatteverket vilka som fått del av förmånerna.

Kände du som riksdagsledamot inte till att man måste uppge namn på de som fått gåvor/representation för att kunna få avdrag?– Jag tänkte nog inte så långt och jag hade mina kvitton i ordning. – Jag kunde tala om att det var en grupp men inte enskilda personers namn.

Trodde du att medlemsavgiften i Växjö Rotaryklubb eller kostnaden för inköp av julkort är avdragsgill?
– Om jag köper riksdagens julkort och skickar till olika personer som jag haft samröre med i politiken så vore väl det inte orimligt.

Skatteverket framhåller att varken julkort/vykort eller medlemsavgifter till föreningar är avdragsgilla. Hon får också nej till avdrag för presenter och gåvor eftersom det är en personlig gästfrihet.
Sammanlagt godtas utgifter för 3 300 kronor. Men Skatteverket konstaterar att Katarina Brännström därmed inte medges något avdrag för övriga utgifter – avdrag får enbart göras för den del av kostnaderna som överstiger 5 000 kronor.