Kronoberg

Konkursboet delas upp

Kronoberg Artikeln publicerades

ATA Timber och Ikeas dotterbolag Swedwood har tecknat ett gemensamt avtal om över­tagande av konkursade Viking Timber. Köparna har delat upp de tre anläggningarna i Asarum, Lönsboda och Rävsmåla mellan sig.

Mycket tyder på att ATA Timber med huvudsäte i Moheda så småningom kommer att driva ett sågverk även i Lönsboda vid sidan av koncernens övriga sågar i Moheda, Åboda, Eneryda och Widtsköfle, norr om Degerberga, samt massabruket i Vaggeryd. Det är i alla fall målet.
–   Vi har dock ännu inte riktigt fattat det slutliga beslutat om hur vi ska göra. Först ska det till en ordentlig analys, säger vd Tage Andersson på ATA.
– Vissa delar av sågverket är riktigt bra och effektiva. Själva sågen och timmersorteringen är kanon. Men anläggningen är inte komplett, vissa delar fattas som till exempel torkkapacitet. För lönsamhet går det inte att ha för mycket extrakostnader kring det, säger han.
Några löften om fortsatta jobb för en del av de som varit anställda på Viking Timber har inte kunnat ges på grund av oklarheterna.
– Men ska sågverket dras i gång är det naturligtvis lämpligt att vända sig till de människor som jobbat där, säger Tage Andersson.
När det gäller anläggningen i Asarum var det meningen att ATA skulle ta över även den, om det inte varit för frågetecknen kring markförhållandena.
– Vi vågade inte med tanke på risken för markföroreningar och omfattande saneringsproblem. Vi avvaktar de provtagningar som ska göras via konkursboet.
ATA har nu försäkrat sig om delar av anläggningen i Asarum, det gäller bland annat hyvleriet och brikettanläggningen.
Swedwood i sin tur har köpt såglinjen, torkar och justerverk i Rävsmåla, norr om Hallabro, samt pannanläggningen i Asarum. Avsikten är att montera ner allt och transportera det till Polen.
I en intervju i Smålandsposten för tre månader sedan slog Tage Andersson fast att han alltid är öppen för nya affärer som kan stärka koncernen, bara rätt tillfälle dyker upp. Samtidigt förklarade att det måste passa in och att det är viktigare än volym.
–   Klentimmersågen i Lönsboda skulle passa oss precis. Vi är ju egentligen en klentimmerspecialist, ja kanske rent av störst i landet på det, säger Tage Andersson som gärna följer mottot att investera i lågkonjunktur.
I fjol väckte ATA Timber liv i ett annat konkursdrabbat sågverk för klentimmer, Widtsköfle utanför Kristianstad.
– Det har gått bättre än vi hade vågat hoppas på även om konjunkturen och lönsamheten inte är så bra för tillfället. Där måste till en förändring men vi vet ju till 100 procent att vändningen kommer eftersom trä är ett så fantastiskt material.
För närvarande finns ganska stort utbud av timmer, det är svårare för det färdigsågade.
– Efter tecknen på en liten ljusning på marknaden för bara en månad sedan har det dock stagnerat igen, konstaterar Tage Andersson.