Kronoberg

Länstrafikbolag tar över efter SJ

Kronoberg Artikeln publicerades

Ett nytt regeringsbeslut öppnar för att länstrafikbolag tar över rätten att köra tåg bland annat genom Kronoberg.

Ett regeringsbeslut ger nu Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken rätt att trafikera sträckorna Hässleholm- Alvesta och Hässleholm- Markaryd. De båda länstrafikbolagen tar över ansvaret från SJ.
Även Kalmar Läns Trafik AB och Länstrafiken Kronoberg har fått trafikeringsrätt mellan Alvesta och Kalmar vilket bland annat innebär att det inte blir personalbyte från DSB First till SJ på Öresundstågen mellan Köpenhamn och Kalmar.
– Beslutet underlättar för oss och innebär att ett hinder för genomförandet av Pågatåg Nordost försvunnit. Pågatågens utbyggnad betyder mycket för den stora arbetspendling vi har i Kronoberg, säger Rolf Sällryd (kd)(, trafikutskottets ordförande i Regionförbundet södra Småland.