Kronoberg

Nya tågstörningar i höst

Kronoberg

I oktober börjar Trafikverkets två månader långa arbete med att ställa Gemla station i ordning. Redan i mitten av december ska Krösatågen på väg mot Värnamo och Nässjö stanna.

Artikeln publicerades 8 augusti 2012.

Plattformar ska byggas, en växel ska rivas och nya kontaktledningar ska upp vilket kommer att leda till störningar i tågtrafiken.
– De arbeten vi har i spåren har vi lagt mellan 9–15 och nattetid för att missa rusningstrafiken. De avgångar vi hindrar ersätts med busstrafik mellan Alvesta och Växjö, säger Pernilla Merkenius, Trafikverkets projektledare.


Även arbetetmed stationen i Diö i Älmhults kommun inleds under veckorna 43–48. Där blir det mer arbete i spåret men det mesta av det kommer att förläggas nattetid för att inte hindra trafiken på södra Stambanan.
I Diö senareläggs också allt arbete med gång- och cykeltunneln under stambanan med ett år och görs först nästa sommar.
– Vi måste stänga den nuvarande underfarten helt och för de boende öster om järnvägen blir det en omväg på mer än fyra kilometer för att ta sig in till samhället. Därför har Älmhults kommun haft önskemål om att vi gör det under sommarlovet 2013 i stället så inte barnen får en jättelång väg till skolan.