Kronoberg

Regional enighet om Pågatågen

Kronoberg

Åtta kommuner i Skåne och Kronoberg lämnade i dag in en gemensam avsiktsförklaring till Näringsdepartementet. Kommunerna vill tala om att man är villiga att satsa på Pågatåg Nordost.

Artikeln publicerades 22 december 2009.

De åtta kommunerna skickar in avsiktsförklaringen tillsammans med Regionförbunden i Skåne och Södra Småland samt Banverket. I skrivelsen betonar de vikten av en satsning på tågtrafiken i regionen, att man kommit överens om hur trafiken skall utvecklas och att man är beredda att finansiera hälften av de kostnader som det skulle innebära.
Man betonar dock i skrivelsen att staten måste då in som finansiär.
– Nu hoppas vi kunna gå vidare med Banverket och förverkliga våra planer. Vi tror att tågtrafiken kan utveckla länet och de orter som får tågstopp. Öresundstågtrafiken har blivit en succé med många resande, ibland alltför många för att det ska vara bekvämt. Med Pågatågstrafik mot Växjö kan vi fördela resandet bättre. En ökad tågtrafik är också bra för miljön och viktigt för vårt näringslivs möjligheter att rekrytera och behålla personal, säger Gunnar Nordmark, ordförande i infrastrukturberedningen, regionförbundet södra Småland.
Blir förslaget verklighet skulle det innebära en förlängning av den regionala tågtrafiken i Skåne till Älmhult och Växjö med nya tågstopp i Markaryd Vislanda Diö och Gemla. I sin skrivelse hoppas de elva myndigheterna att man kan komm igång med trafiken Hässleholm Alvesta i december 2011.