Kronoberg

Toppfart orsakar fladdrande dörrar

Kronoberg

Ska de gamla Pågatågen från Skåne kunna gå i topphastigheten 160 kilometer i timman genom Kronoberg måste dörrarna bytas. Annars börjar de fladdra oroväckande.

Artikeln publicerades 8 november 2011.

Trafikstarten för lokaltågen mellan Växjö och Hässleholm med Krösatåg kan bli ännu mer försenad och något dyrare än först beräknat. Det sedan en mer omfattande renovering kommer att krävas av de begagnade Pågatåg som ska användas i trafiken.
Skåne är tätbefolkat och kräver många tågstopp, därför har Skånetrafiken valt att köra lite långsammare än möjligt, 140 kilometer i timmen istället för 160 kilometer i timmen som är tågmodellen X11s topphastighet. Istället har man prioriterat att kunna accelerera fortare.
I Småland är tågstoppen färre och avstånden längre och för att hålla de tänkta tidtabellerna vill man kunna köra tågen i 160 kilometer i timman.
–Men då har det här bekymret med dörrarna uppdagats. Vi kan inte bara byta ut den bladdörrsmodell som sitter på i dag. De måste reglas för att annars börjar de fladdra, glipa och orsaka drag vid maxhastighet, säger Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken och medlem i styrgruppen för Pågatåg Nordost.
Någon ökad säkerhetsrisk ska inte dörrfladdret innebära men kan upplevas som oroväckande av passagerarna.
Totalrenoveringen, där egentligen all inredning byts ut och där nu också dörrarna förses med ny teknik ska helst ske innan tågen tas i drift, enligt Mats Améen. Någon slutgiltig prislapp finns inte.
Samtidigt pressar kommunerna utmed linjen på för att lokaltågen ska börja rulla.
Men renoveringen kan alltså skjuta på trafikstarten för lokaltågen ytterligare. Redan tidigare har Trafikverket aviserat renoveringsarbeten på södra stambanan som gjort att länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken övervägt att flytta lokaltågsstarten från januari 2013 till augusti 2013. Nu funderar länstrafikbolagen på att vänta till december 2013.