Kronoberg

Vårdare frias trots anabola steroider

Kronoberg

Vårdaren vid den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö som ertappades med anabola steroider i sitt personalskåp frias.
Tingsrätten konstaterar att det inte är helt uteslutet att någon annan lagt preparaten i vårdarens skåp.

Artikeln publicerades 6 februari 2012.

Allt började med att vårdaren drabbades av hjärtstillestånd när han var ute och körde tillsammans med en patient. Under tiden vårdaren var sjukskriven beslutade klinikledningen att öppna hans personliga klädskåp med en bultsax för att leta efter ett försvunnet larm.
När skåpdörren öppnades trillade en påse ut och i den fanns både sprutor, kanyler och flera ampuller med dopningsmedel.
Under rättegången förklarade vårdaren att skåpet var låst med hänglås, men att nycklarna fanns i ett särskilt säkerhetsskåp. Omkring 70 personer hade en personlig kod och när det gemensamma säkerhetsskåpet väl öppnats kunde de ta vilken nyckel som helst.
– Påsen var inte min och den fanns inte i skåpet dagen då jag blev sjuk, sa vårdaren och tillade:
– Jag använder inte anabola steroider.
I domen konstaterar tingsrätten att vårdaren inte kunnat förklara hur dopningspreparaten hamnade i hans klädskåp under hösten 2010.
Tingsrätten anser att vårdarens uppgifter måste godtas, i avsaknad av annan bevisning. Domstolens påpekande, att sådan bevisning skulle ha kunnat vara förhör med biträdande verksamhetschef David Wirdelöv, innebär en indirekt kritik mot åklagarens upplägg.
Återstår att se om åklagaren väljer att överklaga till hovrätten för att där begära ytterligare vittnesförhör.