Kultur & nöje

Aktuell berättelse om flykt över havet

Kultur & nöje Artikeln publicerades
Ulf Stark och Stina Wirsén har tillsammans gjort boken Systern från havet.
Foto:Thron Ullberg
Ulf Stark och Stina Wirsén har tillsammans gjort boken Systern från havet.

Vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen inleddes 30 november 1939 och varade drygt tre månader. Det följdes av det så kallade fortsättningskriget, från sommaren 1941 till hösten 1944.

Systern från havet

Text: Ulf Stark

Bild: Stina Wirsén

Förlag: Bonnier Carlsen

Fakta av det slaget går det inte att hitta i Ulf Starks stiliserade barnbok Systern från havet. Ändå ligger just dessa konflikter till grund för texten, då den berättar om ett av de 70 000 finska barn som fick en fristad i Sverige.

Medan flickan Sirkka har en lycklig barndom tillsammans med sin pappa och mamma på den östra sidan av havet, har flickan Margareta detsamma på den västra sidan. Den senare är vresigare och mer temperamentsfull än sin generationskamrat, vilket förstärker spänningarna dem emellan när de senare träffas.

Båda flickornas psykologiska belägenhet blir allsidigt belyst. Sirkkas saknad efter hemlandet tydliggörs, liksom de prövningar Margareta ställs inför när hon plötsligt får ett sorts syskon - extra jobbigt då hon hellre skulle velat ha en hund…

Bokens vällovliga syfte står klart redan från början: att via exemplets makt och vaga hänvisningar till historien skapa förståelse för de flyktingar som i dag söker sig till Sverige. Om detta finns det bara positiva saker att säga.

Problemet är att författarens ambition att skapa allmängiltighet drar iväg mot det schematiska. Det hade nog inte varit så farligt att nämna geografin vid dess rätta namn. Ofta kan konkretion tvärtom öppna upp för universella perspektiv.

Dessbättre består inte Systern från havet av enbart text, utan också av Stina Wirséns väsentligt mer drabbande illustrationer. Genom en flyhänt teknik, där lantligt idylliska miljöer kontrasteras mot antydningar om krigets fasor, tecknas ett hisnande drama där världspolitiska händelser färgar av sig på de två barnens vardag.

En förklaring till att inte text och bild befruktar varandra fullt ut, kan vara att Systern från havet baseras på teaterpjäsen med samma namn. Boken är följaktligen en bearbetning av ett stoff som primärt var tänkt för en annan genre.

Det är lättare att föreställa sig flickornas succéartade framtoning med dockor i de bärande rollerna, än att ge ett högt betyg för försöket till skriftlig gestaltning.