Kultur & Nöje

Bättre än budgeterat för World mix-festivalen

World Mix-festivalen förra veckan gick bra, enligt Magnus Gustafsson på Musik i Syd. En succé i Växjö men inte samma drag i Malmö och nu funderar man över programsättningen till nästa gång.

Kultur & Nöje

Världsmusikfestivalen är över för den här gången. Magnus Gustafsson sammanfattar dagarna på följande sätt:
– Det har gått väldigt bra, inte minst i Växjö vilket är mycket glädjande. I Malmö har det varit mindre publik, men där finns det ett annat brus att nå igenom.
Förutom konserter, så har det varit kringarrangemang. Hur har de gått?
– Kringarrangemangen har varit workshops och föreläsningar. Där hade vi hoppats på mer deltagare och åhörare och där har vi något att reflektera över. Vi hade arrangemang på dagtid och vi vet att publiken består av yngre och studenter. Till nästa gång ska vi kanske lägga dem på kvällstid istället, så de inte krockar med annat, säger Magnus Gustafsson.
Hur har det gått ekonomiskt?
– Vi är beroende av billjettintäkter men subventioneringen från Musik i Syd är rätt så stor. Även om vi inte hade mycket publik i Malmö, så är det ingen katastrof. I Växjö tog vi in mer i billjetintäkter än vad vi budgeterat med.
Hur ser ni på framtiden för World Mix?
– Vi räknar med att festivalen återkommer nästnästa höst. Den är ett fönster i Växjö mot världsmusiken som uppskattas. Men däremot så funderar vi över programmet. Det blev rätt spretigt i år och vi kanske borde fokusera mer på någon speciell musikkultur i stället.
I Växjö verkar det ha gått bra ändå. Men Magnus Gustafsson ser en poäng i resonemanget främst för Malmö, där kulturutbudet är större.