Kultur & Nöje

Gunnar Rundgren: Den stora ätstörningen – maten, makten, miljön

Kultur & Nöje Artikeln publicerades
Gunnar Rundgren.
Foto:Jan-Åke Eriksson
Gunnar Rundgren.

Vi lider alla av en stor ätstörning. Andra - staten, stora jordbruksföretag, livsmedelsindustrier - bestämmer åt oss vad vi ska äta. Gunnar Rundgren diskuterar i sin nya bok hur jordbrukets roll att sköta om jorden ska kunna återupprättas.

Kjell Andersson beundrar denna välskrivna, fängslande bok och dess vida överblick.

Den stora ätstörningen – maten, makten, miljön

Författare: Gunnar Rundgren

Förlag: Ordfront

Författaren, som är ekologisk bonde, jordbruksexpert och en av grundarna av KRAV-certifieringen, har lagt upp sin bok enligt mönster hämtat från en italiensk middag. En flera timmar lång samvaro, där hela den stora familjen samlas kring god och bra mat. En mänsklig gemenskap kring maten.

I Antipasti, förrätter, spårar författaren jordbrukets historia från stenåldern fram till den moderna livsmedelsindustrin. Nu vill folk ha naturlig mat igen "för att undvika alla nackdelarna med processad mat och modernt jordbruk." Primi, första huvudrätten, handlar om matens olika delar – säden, grönt, sött, fett, knaprigt. Den knapriga tuppkycklingen på din tallrik t. ex. tillhör en specialiserad köttras, som ger billigt kött. Vart tar alla andra tuppkycklingar från värphöns vägen då? Jo, de går till omedelbar "mekanisk destruktion", dvs. de mals levande. Värphöns som slutat värpa då? Ja, "en del blir mat, många bränns eller blir minkfoder". Ett stort amerikanskt företag körde ner 30 000 levande värphöns i ett flisaggregat...

I Secondi, andra huvudrätten, får vi veta en hel del om hur maten kommer till den globala tallriken, om bränslen och energi, om genetisk mångfald, om själva jorden: "Vår tillvaro är helt beroende av de 20 – 50 centimeter matjord som utgör planetens tunna hud." Dolce då, efterrätten? Rundgren urskiljer fyra drivkrafter för framtiden: Mindre tillgång på energi, ett varmare klimat, en möjlig finansiell kollaps och frivillig nerväxt.

Den globala matindustrin får inte ha hela makten över maten. Vi behöver "ett nytt samhällskontrakt för jordbruket som bygger på jordbrukets många olika roller och samhällets ansvar för dem". Bönderna förvaltar en viktig samhällsresurs som samhället också har rätt att ha synpunkter på.

I det läget bör ekologiskt jordbruk som bygger på de fyra principerna hälsa, ekologi, rättvisa och förvaltarskap vara den huvudsakliga grunden för vår framtida matproduktion.

Och i en ny etik bör "kärlek och respekt" vara nyckelord för hur vi förhåller oss till naturen, där jordbruket och maten är en del. Djuren är inte varor, de bör ses som "våra partners i utvecklingen utan att (man) för den skull jämställer dem med människan".

Denna väl nyanserade bok borde serveras till alla enögda professorer och okunniga eftersägare i media som kritiserar ekologisk odling.

Rundgren rör sig ledigt med enorm mängd siffror, fakta, synpunkter och idéer. Han är ödmjuk inför ämnets komplexitet, vilket väcker förtroende. Måtte boken bli översatt till engelska åtminstone. Och någon – skapa en modern opera sjudande av ämnets djupt existentiella och dramatiska kvaliteter!