Kultur & Nöje

”Hantverk är aldrig halvhjärtat”

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Boken Livsverk berättar hantverkarnas historier. Det är deras hängivenhet och engagemang som står i fokus, snarare än föremålen de tillverkar eller teknikerna de använder.

– Det finns en bild av hantverk som något förlegat, en bild av personer i en Astrid Lindgren-berättelse. Men när man träffar folk som arbetar med hantverk så märker man att yrkena tillhör världens mest moderna. De ligger helt i fas med tidsandan, berättar Anton Wigbrand som har skrivit texten i Livsverk.
Tidsandan består av tilltagande kritik av slit-och-slängsamhället och ökad efterfrågan på småskalighet. Vi vill veta mer om produkternas ursprung och ha insyn i tillverkningsprocessen:
– Då står hantverkarna där och är plötsligt det som alla efterfrågar. De har inte varit försvunna, utan dyker upp när efterfrågan på det genuina, genomtänkta och hållbara ökar. Det tycker jag är intressant att berätta, säger Anton Wigbrand.

HAN ARBETAR SOMskribent och copywriter i Stockholm, men är uppväxt i Älmhult. Han har tillsammans med fotograferna Kristian Krebs och Henrik Petersson och formgivaren Oskar Svensson arbetat i nästan två år med bokprojektet vid sidan om sitt vanliga jobb. De har mött silversmeden Ingemar Grönroos i Kristianstad, tapetmakarna Birgit Burström och Mats Qwarfordt i Stockholm, kopparslagaren Michaela Ivarsdotter i Väckelsång samt nio till.
De fyra fascinerades av mängden hantverksyrken som bara har ett fåtal verksamma personer. Intresset beror antagligen på att de själva har yrken som innefattar viss hantverksmässighet, tror Anton Wigbrand. Och när de började ställa frågor upptäckte de hur många spännande berättelser, märkliga yrkesvägar och inspirerande livsöden som ryms inom hantverksskråna.

FLERA AV DEhantverkare som Anton Wigbrand har samtalat använder moderna verktyg som internet för att samarbeta med andra hantverkare och för att nå nya kunder. Han har mött personer med en öppen attityd:
– Även om de vägrar att kompromissa med vissa saker, som kvalitet, så tar de upp saker som fungerar i symbios med deras egen yrkesroll.
Tapetmakaren Mats Qwarfordt säger i boken att hantverkaryrkenas överlevnad ligger i klustertänkande. I stället för att konkurrera så bollar han till exempel över uppdrag till kollegor. ”Vi är inte konkurrenter, vårt samarbete ger fler kunder.”

HANTVERKSSVERIGEkan sägas stå inför en kris eftersom hundratusen hantverkarmästare snart går i pension. Krisen beror på att Sverige skrotade lärlingssystemet och lät gymnasieskolan ta över hantverksutbildningarna. De som gnäller över att polska eller estniska hantverkare tar svenska hantverksjobb är dåligt insatta, skriver Anton Wigbrand. Dessa hantverkare är ofta bättre utbildade och mycket mer erfarna, berättar Mats Qwarfordt i boken.

ANTON WIGBRANDser ljust på hantverkets framtid. Det är visserligen inget ”vanligt” jobb, utan kräver ett slags kall.
– Det blir en del av ens identitet, en del av ens personlighet. Men det tror jag också är något man ser i slutresultatet. Hantverk är aldrig halvhjärtat och det ser man på föremålen och det är det jag tror folk fascineras av och betalar för.