Kultur & Nöje

Kortkort på modet i bokbranschen

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Novellen har länge levt på undantag. Läsarna vill inte ha korta berättelser utan ordentliga romaner, har det hetat. Men de senaste åren har man kunnat se ett ökat intresse för den korta prosan, och novellen spås en tryggare framtid. Vi har träffat representanter för tre renodlade novellförlag som tagit vara på trendskiftet.

– Novellformen ligger verkligen i tiden, säger Lena Hammargren från det nystartade Novellix, som ger ut noveller i pixiboksformat. Vi läser mer och mer på mobildisplayen eller på läsplattor, men är fortfarande skeptiska till att läsa väldigt långa texter på det sättet. Novellen är däremot idealisk för att läsas digitalt, fortsätter hon.
– Många är också stressade och har svårt att hinna med att läsa tjocka romaner, då är det behändigt att kunna plocka fram en novell som man hinner läsa på bussen, tillägger Åsa Lundholm på Myrios, ett förlag som ger ut noveller för skolbruk.

Att ungdomar läser allt kortare texter och får sämre läsuthållighet brukar anses vara ett problem. Finns det några nackdelar med att läsa skönlitteratur i kort format?
– Nej, att läsa noveller kan snarare öka läslusten, för man slipper skuldkänslan som uppstår när man inte hinner läsa klart sin tjocka bok, säger Erika Palmquist från Novellix.
– Att läsa noveller är också ett bra sätt att träna sig på skönlitterära koder. Om man hanterar dem är det lättare att läsa längre skönlitterära texter på sikt, säger Åsa Lundholm. Dessutom fungerar novellen väldigt bra att läsa i skolsammanhang just för att de är korta, man hinner diskutera dem på en lektion och det korta formatet gör att man kan få fler elever att ta sig igenom mer avancerade texter.
Ingen av representanterna från novellförlagen tror heller att vi kommer att läsa färre romaner bara för att det finns fler noveller på marknaden.
– Noveller och romaner är inte varandras konkurrenter, de är olika konstformer och det finns utrymme för båda två, förklarar Brevnovellers Jens Klitgaard.

Novellen som konstform tillåter ett experimenterande som välkomnas av förläggarna.
– Det där som man ofta brukar säga, att novellen är en kort berättelse som utspelar sig under kort tid och har en twist på slutet, det tror jag inte alls på. Jag ger gärna ut noveller som bryter mot normerna och blandar olika genrer.
– Författarna tar också ofta tillfället i akt att prova ett nytt sätt att skriva på när de skriver för oss. Att skriva kort gör att det inte är en lika stor satsning att testa nya vägar, säger Jens Klitgaard.

Är ni oroliga över att intresset för noveller ska visa sig vara en övergående trend?
– Förut har det ofta varit ganska avancerade noveller som getts ut, eftersom det varit så få novellsamlingar som man vågat satsa på. Nu när ett bredare utbud når läsarna kommer novellerna att få en större läsekrets och hållas vid liv på det sättet, tror Lena Hammargren.
– Vi brukar ofta snegla mot USA, där det finns en väldigt stark novellkultur sedan länge. Där är det självklart att etablerade författare skriver noveller för tidskrifter med stor läsekrets. Det återstår att se om tidningarna i Sverige börjar publicera noveller också, säger Åsa Lundholm.

Caroline Magnusson